Organ

Riksdagen väljer ledamöter både till nationellt och till internationellt aktiva organ. Organen tillsätts vanligen under det första riksmötet för hela valperioden. Platserna fördelas enligt riksdagsgruppernas styrkeförhållanden och storlek.

I vissa av riksdagens organ kan det också finnas experter inom respektive område utöver riksdagsledamöterna.

 Rundradions förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är Rundradions högsta beslutande organ. Dess 21 medlemmar väljs av riksdagen under valperiodens första riksmöte. De som väljs in i förvaltningsrådet ska vara förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete, näringsliv och ekonomi och företräda olika samhälls- och språkgrupper.

Rundradions förvaltningsråd, medlemmar:

riksdagsledamot Arto Satonen, saml, ordförande
riksdagsledamot Ari Torniainen, cent, vice ordförande
riksdagsledamot Marko Asell, sd
riksdagsledamot Maria Guzenina, sd
riksdagsledamot Anneli Kiljunen, sd
riksdagsledamot Suna Kymäläinen, sd
riksdagsledamot Leena Meri, sannf
riksdagsledamot Jussi Wihonen, sannf
riksdagsledamot Olli Immonen, sannf
riksdagsledamot Jari Ronkainen, sannf
riksdagsledamot Markku Eestilä, saml
riksdagsledamot Pihla Keto-Huovinen, saml
riksdagsledamot Kari Tolvanen, saml
riksdagsledamot Päivi Räsänen, kd
riksdagsledamot Esko Kiviranta, cent
riksdagsledamot Antti Kurvinen, cent
riksdagsledamot Saara Hyrkkö, gröna
riksdagsledamot Jenni Pitko, gröna
riksdagsledamot Matti Semi, vänst
riksdagsledamot Johannes Yrttiaho, vänst
riksdagsledamot Mikko Ollikainen​, sv 

Uppdaterad 30.9.2021

 Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer

Finlands Bank står under riksdagens garanti och vård enligt vad som föreskrivs genom lag. Riksdagen tillsätter nio bankfullmäktigeledamöter för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Dessa ledamöter har rätt att få de upplysningar som de behöver för tillsynen. Dessutom väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen.

Bankfullmäktige, riksdagsledamöter:

Antti Lindtman, sd, ordförande
Toimi Kankaanniemi, sannf, vice ordförande
Pia Viitanen, sd
Ville Vähämäki, sannf
Petteri Orpo, saml
Kalle Jokinen, saml
Esko Kiviranta, cent
Mari Holopainen, gröna
Markus Mustajärvi, vänst

Finlands Banks revisorer:

MIka Kari, sd (ersättare)
Jukka Kopra, saml (Jukka Mäkynen, sannf)
Katri Kulmuni, cent (Raimo Piirainen, sd)

KHT Lotta Kauppila (KHT Hannu Riippi)
KHT Timo Tuokko (KHT Anna Lind)

Uppdaterad 12.4.2021

 Folkpensionsanstaltens fullmäktige

Folkpensionsanstalten (FPA) är en självständig socialförsäkringsinrättning som står under riksdagens tillsyn. Den har egen förvaltning och ekonomi. Tillsynen utövas av FPA:s fullmäktige, som utses av riksdagen. Fullmäktige fastställer på FPA-styrelsens framställning bokslutsgrunderna och bokslutet och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Fullmäktige avger årligen en berättelse över sin verksamhet till riksdagen.

Fullmäktige valde vid det konstituerande mötet 23.8 Riikka Slunga-Poutsalo (sannf) till ny ordförande, Ilmari Nurminen (sd) till vice ordförande och Leena Uikkanen från FPA till sekreterare.Under åren 2019–2023 är FPA:s 12 fullmäktigeledamöter:

Ilmari Nurminen, sd (ersättare Kim Berg, sd)
Tarja Filatov, sd (Eeva-Johanna Eloranta, sd)
Kristiina Salonen, sd (Paula Werning, sd)
Riikka Slunga-Poutsalo, sannf (Jouni Kotiaho, sannf)
Mika Niikko, sannf (Kaisa Juuso, sannf)
Ritva Elomaa, sannf (Mikko Lundén, sannf)
Sari Sarkomaa, saml (Terhi Koulumies, saml)
Antti Häkkänen, saml  (Anna-Kaisa Ikonen, saml)
Markus Lohi, cent (Pekka Aittakumpu, cent)
Hanna-Leena Mattila, cent (Petri Honkonen, cent)
Belaynesh Forsgrén, gröna (Sofia Virta, gröna)
Anna Kontula, vänst (Katja Hänninen, vänst)

Uppdaterad 23.8.2019

 Riksrättens medlemmar

Till riksrätten hör presidenten i högsta domstolen som ordförande samt presidenten i högsta förvaltningsdomstolen och de tre till tjänsteåren äldsta hovrättspresidenterna samt fem ledamöter som riksdagen väljer för ett fyra års mandat.

Riksrättens medlemmar och ersättare för mandatperioden 1.1.2020-31.12.2023:

Johannes Koskinen, sd (ersättare Tarja Filatov, sd)
juris kandidat Ritva Viljanen (ersättare Mika Kari, sd)
Leena Meri, sannf (ersättare vice häradshövding Laura Korpinen)
Antti Häkkänen, saml (Pihla Keto-Huovinen, saml)
advokat Anssi Kyllönen (ersättare vice häradshövding Eeva-Maria Maijala)

Uppdaterad 13.12.2019

 Riksdagens revisorer

Riksdagen väljer inom sig tre revisorer och en personlig ersättare för var och en av dem för en valperiod. Till fjärde revisor väljer revisorerna en utomstående professionell revisor med tjänsteansvar och en ersättare för denne. Revisorerna lämnar årligen två revisionsberättelser till riksdagen.

Riksdagens revisorer fr. o.m. 1.1.2020:

Veijo Niemi, sannf, ordförande (ersättare Sanna Antikainen, sannf)
Merja Mäkisalo-Ropponen, sd, vice ordförande (Piirainen Raimo,sd)
(Saara-Sofia Sirén, saml)

Riksdagens revisorer har till s.k. fjärde revisor för 2020–2023 valt CGR, OFGR Ari Lehto (ersättare CGR, OFGR Tiina Lind) från BDO Audiator Ab.

Uppdaterad 22.6.2022

 Styrelsen och delegationen för Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet leds av en styrelse som väljs av riksdagen.
 
Styrelsemedlemmar för mandatperioden 1.1.2020-31.12.2024: EU-sakkunnig Salla Sammalkivi, understatssekreterare Kai Sauer (ordförande), professor Risto Heiskala, professor Anu Kantola (vice ordförande), professor Paula Vanninen och docent Mikael Mattlin. I styrelsen fortsätter riksdagsledamot emeritus Sirkka-Liisa Anttila, politices kandidat Simon Elo och ekonomie magister Lenita Toivakka. Anttilas, Elos och Toivakkas mandatperiod upphör 31.12.2021.

Delegationemedlemmar: Kristiina Salonen (sd), Sanna Antikainen (sannf), Saara-Sofia Sirén (saml), Mikko Savola (cent) Atte Harjanne (gröna), Matti Semi (vänst), Mats Löfström (sv) och Sari Essayah (kd).

Delegationens sakkunnigmedlemmar:  Matti Anttonen, Kirsi Pimiä, Antti Peltomäki, Kaisamari Hintikka, Frank Johansson, Kristiina Kumpula, Laura Lodenius, Kaius Niemi, Iikka Korhonen, Teivo Teivainen, Rinna Kullaa och Erkki Tuomioja.

Uppdaterad 23.1.2020

 Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse

Riksdagen tillsatte den 23 februari 2018 den första delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse. Delegationen ska årligen lämna en berättelse om stiftelsens verksamhet till riksdagens talmanskonferens. Delegationen följer, stödjer och främjar stiftelsens verksamhet.

Medlemmar:
Eeva-Johanna Eloranta, sd
Riitta Mäkinen, sd
Ari Koponen, sannf
Sanna Antikainen, sannf
Anna-Kaisa Ikonen, saml
Ville Kaunisto, saml
Hilkka Kemppi, cent
Mirka Soinikoski, gröna
Pia Lohikoski, vänst

Ersättare:
Kimmo Kiljunen, sd
Johanna Ojala-Niemelä, sd
Juha Mäenpää, sannf
Sheikki Laakso, sannf
Terhi Koulumies, saml
Pekka Aittakumpu, cent

Uppdaterad 18.6.2019

 Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras förvaltningsråd

​Sitras förvaltningsrådet kan ha minst 13 och högst 17 medlemmar som väljs av riksdagen.

Riksdagen valde 20.2.2020 följande medlemmar till förvaltningsrådet:

Tarja Filatov, sd
Eveliina Heinäluoma, sd
Maria Guzenina​​, sd
Riikka Purra, sannf
Veijo Niemi, sannf
Anne-Mari Virolainen, saml
Janne Heikkinen, saml
Markus Lohi, cent
Anu Vehviläinen, cent
Pirkka-Pekka Petelius, gröna
Katja Hänninen, vänst
Joakim Strand, sv
​Sari Tanus, kd

Uppdaterad 23.3.2021

 Veikkaus förvaltningsråd

Till medlemmar i Veikkaus förvaltningsråd har 20.2.2020 valts riksdagsledamöterna:

​Jukka Gustafsson, sd, ordförande
Jani Mäkelä, ps, vice ordförande
Timo Heinonen, saml
Heli Järvinen, gröna
Ville Kaunisto, saml
Esko Kiviranta, cent
Merja Kyllönen, vänst
Hanna-Leena Mattila, cent
Jenna Simula, sannf
Ville Tavio, sanns
Heidi Viljanen, sd
Sinuhe Wallinheimo, saml

Uppdaterad 21.7.2021