Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Organ

Organ

Riksdagen väljer ledamöter både till nationellt och till internationellt aktiva organ. Organen tillsätts vanligen under det första riksmötet för hela valperioden. Platserna fördelas enligt riksdagsgruppernas styrkeförhållanden och storlek.

I vissa av riksdagens organ kan det också finnas experter inom respektive område utöver riksdagsledamöterna.

 Rundradions förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är Rundradions högsta beslutande organ. Dess 21 medlemmar väljs av riksdagen under valperiodens första riksmöte. De som väljs in i förvaltningsrådet ska vara förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete, näringsliv och ekonomi och företräda olika samhälls- och språkgrupper.

Rundradions förvaltningsråd, medlemmar:

riksdagsledamot Arto Satonen, saml, ordförande
riksdagsledamot Ari Torniainen, cent, vice ordförande
riksdagsledamot Marko Asell, sd
riksdagsledamot Maria Guzenina, sd
riksdagsledamot Anneli Kiljunen, sd
riksdagsledamot Suna Kymäläinen, sd
riksdagsledamot Leena Meri, sannf
riksdagsledamot Jussi Wihonen, sannf
riksdagsledamot Olli Immonen, sannf
riksdagsledamot Jari Ronkainen, sannf
riksdagsledamot Kari Tolvanen, saml
riksdagsledamot Jaana Pelkonen, saml
riksdagsledamot Päivi Räsänen, kd
riksdagsledamot Esko Kiviranta, cent
riksdagsledamot Antti Kurvinen, cent
riksdagsledamot Saara Hyrkkö, gröna
riksdagsledamot Jenni Pitko, gröna
riksdagsledamot Matti Semi, vänst
riksdagsledamot Johannes Yrttiaho, vänst
Mikaela Nylander, sv 

Uppdaterad 7.11.2019

 Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer

Finlands Bank står under riksdagens garanti och vård enligt vad som föreskrivs genom lag. Riksdagen tillsätter nio bankfullmäktigeledamöter för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Dessa ledamöter har rätt att få de upplysningar som de behöver för tillsynen. Dessutom väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen.

Bankfullmäktige, riksdagsledamöter (ordförande och vice ordförande väljs senare):

Antti Lindtman, sd
Pia Viitanen, sd
Jani Mäkelä, sannf
Ville Vähämäki, sannf
Petteri Orpo, saml
Kalle Jokinen, saml
Markus Lohi, cent
Mari Holopainen, gröna
Markus Mustajärvi, vänst

Finlands Banks revisorer:

MIka Kari, sd (ersättare)
Jukka Kopra, saml (Jukka Mäkynen, sannf)
Esko Kiviranta, cent (Raimo Piirainen, sd)

KHT Lotta Kauppila (KHT Hannu Riippi)
KHT Timo Tuokko (KHT Anna Lind)

Uppdaterad 29.10.2019

 Folkpensionsanstaltens fullmäktige

Folkpensionsanstalten (FPA) är en självständig socialförsäkringsinrättning som står under riksdagens tillsyn. Den har egen förvaltning och ekonomi. Tillsynen utövas av FPA:s fullmäktige, som utses av riksdagen. Fullmäktige fastställer på FPA-styrelsens framställning bokslutsgrunderna och bokslutet och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Fullmäktige avger årligen en berättelse över sin verksamhet till riksdagen.

Fullmäktige valde vid det konstituerande mötet 23.8 Riikka Slunga-Poutsalo (sannf) till ny ordförande, Ilmari Nurminen (sd) till vice ordförande och Leena Uikkanen från FPA till sekreterare.Under åren 2019–2023 är FPA:s 12 fullmäktigeledamöter:

Ilmari Nurminen, sd (ersättare Kim Berg, sd)
Tarja Filatov, sd (Eeva-Johanna Eloranta, sd)
Kristiina Salonen, sd (Paula Werning, sd)
Riikka Slunga-Poutsalo, sannf (Jouni Kotiaho, sannf)
Mika Niikko, sannf (Kaisa Juuso, sannf)
Ritva Elomaa, sannf (Mikko Lundén, sannf)
Sari Sarkomaa, saml (Terhi Koulumies, saml)
Antti Häkkänen, saml  (Anna-Kaisa Ikonen, saml)
Markus Lohi, cent (Pekka Aittakumpu, cent)
Hanna-Leena Mattila, cent (Petri Honkonen, cent)
Belaynesh Forsgrén, gröna (Sofia Virta, gröna)
Anna Kontula, vänst (Katja Hänninen, vänst)

Uppdaterad 23.8.2019

 Riksrättens medlemmar

Till riksrätten hör presidenten i högsta domstolen som ordförande samt presidenten i högsta förvaltningsdomstolen och de tre till tjänsteåren äldsta hovrättspresidenterna samt fem ledamöter som riksdagen väljer för ett fyra års mandat.

Riksrättens medlemmar och ersättare för mandatperioden 1.1.2016-31.12.2019:

Markus Lohi, cent (ersättare vice häradshövding Mikko Reina)
Eeva-Maria Maijala, cent (jur.kand. Seija Turtiainen)
Tuula Haatainen, sd (Ilkka Kantola, sd)
jur.dr Lasse Lehtinen (vice häradshövding Matti Torvinen)
vice häradshövding Sampsa Kataja (direktör Teija Tiilikainen)

Uppdaterad 12.1.2016

 Riksdagens revisorer

Riksdagen väljer inom sig tre revisorer och en personlig ersättare för var och en av dem för en valperiod. Till fjärde revisor väljer revisorerna en utomstående professionell revisor med tjänsteansvar och en ersättare för denne. Revisorerna lämnar årligen två revisionsberättelser till riksdagen.

Riksdagens revisorer (fram till 31.12.2019):
Timo V. Korhonen, ordf., cent (ersättare Olavi Ala-Nissilä, cent)
Toimi Kankaanniemi, sannf (Martti Mölsä, sannf)
Wille Rydman, saml (Eero Lehti, saml)

Uppdaterad 23.8.2019

 Styrelsen och delegationen för Utrikespolitiska institutet

Riksdagen utnämner styrelsen och delegationen för Utrikespolitiska institutet.

Delegationen för Utrikespolitiska institutet, riksdagledamöter:

ordförande Susanna Huovinen, sd
vice ordförande Matti Vanhanen, cent

Tiina Elovaara, sannf
Pertti Salolainen, saml
Matti Semi, vänst
Ozan Yanar, gröna
Eva Biaudet, sv
Sari Essayah, kd

sakkunnigmedlemmar:

Riikka Heikinheimo, Minna  Holopainen, Laura Lodenius, Kirsi Pimiä, Elina Ravanti, Tuomas Forsberg, Iikka Korhonen, Juha Martelius, Antti Pentikäinen, Matti Anttonen, Pertti Torstila och  Erkki Tuomioja.

Uppdaterad 6.9.2018 

 Styrelsen för Riksdagsbiblioteket

Styrelsen för Riksdagsbiblioteket, riksdagsledamöter:

Erkki Tuomioja, sd ersättare Jukka Gustafsson, sd)
Eeva-Johanna Eloranta, sd (Aki Lindén, sd)
Jari Koskela, sannf (Sami Savio, sannf)
Pauli Kiuru, saml (Ruut Sjöblom, saml)
Pekka Aittakumpu, cent (Pasi Kivisaari, cent)

Sakkunnigmedlemmar:
Leena Aaltonen (ersättare Leena Palmén)
Kaijus Ervasti (Johanna Niemi)
Ilkka Ruostetsaari (Kimmo Grönlund)

Personalrepresentant:
Jani Stenvall (ersättare Sari Koski)

Uppdaterad 18.6.2019

 Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse

Riksdagen tillsatte den 23 februari 2018 den första delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse. Delegationen ska årligen lämna en berättelse om stiftelsens verksamhet till riksdagens talmanskonferens. Delegationen följer, stödjer och främjar stiftelsens verksamhet.

Medlemmar:
Eeva-Johanna Eloranta, sd
Riitta Mäkinen, sd
Ari Koponen, sannf
Sanna Antikainen, sannf
Anna-Kaisa Ikonen, saml
Ville Kaunisto, saml
Hilkka Kemppi, cent
Mirka Soinikoski, gröna
Pia Lohikoski, vänst

Ersättare:
Kimmo Kiljunen, sd
Johanna Ojala-Niemelä, sd
Juha Mäenpää, sannf
Sheikki Laakso, sannf
Terhi Koulumies, saml
Pekka Aittakumpu, cent

Uppdaterad 18.6.2019

 Mer information