Dagordning

Loading...
Förhandsinfo
Dagordning
DO
9
2019 rd
Plenum
Tisdag 28.5.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 23.5.2019 överlämnat regeringens proposition RP 3/2019 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-05-23 13:22:43

 Senaste dagordningar

DO 9/2019 rd
Tisdag 28.5.2019 kl. 14.00
DO 8/2019 rd
Tisdag 21.5.2019 kl. 14.00
DO 7/2019 rd
Fredag 17.5.2019 kl. 13.00
DO 6/2019 rd
Tisdag 14.5.2019 kl. 14.00
DO 5/2019 rd
Fredag 10.5.2019 kl. 13.00