Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
146
2018 rd
Plenum
Onsdag 23.1.2019 kl. 14.00—17.18
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.18. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—16.01) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.01—17.18). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-240868
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Övriga meddelanden
Maria Lohela meddelade den 22 januari 2019 att hon utträtt ur Blå riksdagsgruppen. 
Hur integrationen fungerar
Utskottets eget ärende
EÄ 10/2017 rd
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände det i revisionsutskottets betänkande om det egna ärendet EÄ 10/2017 rd varande ställningstagandet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 257/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 177/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 249/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 24.1.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.18. 
Senast publicerat 2019-01-23 18:42:06

 Senaste plenarprotokoll

PR 146/2018 rd
Onsdag 23.1.2019 kl. 14.00—17.18
PR 145/2018 rd
Tisdag 22.1.2019 kl. 14.00—16.29
PR 144/2018 rd
Fredag 18.1.2019 kl. 13.00—13.34
PR 143/2018 rd
Torsdag 17.1.2019 kl. 15.59—18.39
PR 142/2018 rd
Onsdag 16.1.2019 kl. 14.00—16.24
PR 141/2018 rd
Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00—20.48
PR 140/2018 rd
Fredag 11.1.2019 kl. 13.00—13.32
PR 139/2018 rd
Torsdag 10.1.2019 kl. 16.00—19.42
PR 138/2018 rd
Onsdag 9.1.2019 kl. 14.06—19.54
PR 137/2018 rd
Tisdag 8.1.2019 kl. 14.00—18.02
PR 136/2018 rd
Fredag 21.12.2018 kl. 10.00—12.02
PR 135/2018 rd
Torsdag 20.12.2018 kl. 10.00—20.54
PR 134/2018 rd
Onsdag 19.12.2018 kl. 10.01—1.56
PR 133/2018 rd
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
PR 132/2018 rd
Måndag 17.12.2018 kl. 13.00—2.20
PR 131/2018 rd
Fredag 14.12.2018 kl. 13.00—13.28
PR 130/2018 rd
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35
PR 129/2018 rd
Onsdag 12.12.2018 kl. 14.02—21.40
PR 128/2018 rd
Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00—16.56
PR 127/2018 rd
Måndag 10.12.2018 kl. 14.01—20.08

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli