Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
8
2019 rd
Plenum
Tisdag 21.5.2019 kl. 14.00—14.02
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.02. 
Överläggningarna leddes av talman Antti Rinne (14.00—14.02). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254310
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 1/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
3
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 28.5.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.02. 
Senast publicerat 2019-05-21 15:54:05

 Senaste plenarprotokoll

PR 8/2019 rd
Tisdag 21.5.2019 kl. 14.00—14.02
PR 7/2019 rd
Fredag 17.5.2019 kl. 13.02—13.32
PR 6/2019 rd
Tisdag 14.5.2019 kl. 14.00—16.59
PR 5/2019 rd
Fredag 10.5.2019 kl. 13.00—13.30
PR 4/2019 rd
Tisdag 7.5.2019 kl. 14.00—17.13
PR 3/2019 rd
Fredag 3.5.2019 kl. 13.05—13.10
PR 2/2019 rd
Torsdag 2.5.2019 kl. 14.00—14.11
PR 1/2019 rd
Onsdag 24.4.2019 kl. 12.00—13.45
PR 181/2018 rd
Tisdag 19.3.2019 kl. 10.01—10.10
PR 180/2018 rd
Måndag 18.3.2019 kl. 12.00—14.31
PR 179/2018 rd
Fredag 15.3.2019 kl. 13.00—13.08
PR 177/2018 rd
Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56
PR 178/2018 rd
Torsdag 14.3.2019 kl. 16.00—17.46
PR 176/2018 rd
Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53
PR 175/2018 rd
Tisdag 12.3.2019 kl. 12.00—14.44
PR 174/2018 rd
Måndag 11.3.2019 kl. 12.03—15.06
PR 173/2018 rd
Fredag 8.3.2019 kl. 13.02—16.33
PR 172/2018 rd
Torsdag 7.3.2019 kl. 16.02—20.58
PR 171/2018 rd
Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30
PR 170/2018 rd
Tisdag 5.3.2019 kl. 14.11—18.22

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli