Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
31
2019 rd
Plenum
Fredag 13.9.2019 kl. 13.02—13.35
Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.35. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.02—13.35). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-259097
Bilaga 1A
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 12.9.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 17, 18/2019 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 66, 67, 69-73, 75, 78, 81, 87/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019 (B 18/2019 rd). 
2.4
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 12.9.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 6/2019 rd: Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar. 
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 17.9.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.35. 
Senast publicerat 2019-09-13 15:30:06

 Senaste plenarprotokoll

PR 31/2019 rd
Fredag 13.9.2019 kl. 13.02—13.35
PR 30/2019 rd
Torsdag 12.9.2019 kl. 15.59—19.42
PR 29/2019 rd
Onsdag 11.9.2019 kl. 14.02—18.30
PR 28/2019 rd
Fredag 6.9.2019 kl. 13.00—13.31
PR 27/2019 rd
Torsdag 5.9.2019 kl. 16.00—19.00
PR 26/2019 rd
Onsdag 4.9.2019 kl. 14.02—16.22
PR 25/2019 rd
Fredag 28.6.2019 kl. 10.00—10.23
PR 24/2019 rd
Torsdag 27.6.2019 kl. 12.02—17.43
PR 23/2019 rd
Onsdag 26.6.2019 kl. 14.02—16.08
PR 22/2019 rd
Tisdag 25.6.2019 kl. 18.56—18.57
PR 21/2019 rd
Tisdag 25.6.2019 kl. 14.01—18.44
PR 20/2019 rd
Onsdag 19.6.2019 kl. 14.02—15.26
PR 19/2019 rd
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
PR 18/2019 rd
Fredag 14.6.2019 kl. 13.00—13.24
PR 17/2019 rd
Torsdag 13.6.2019 kl. 14.00—16.44
PR 16/2019 rd
Onsdag 12.6.2019 kl. 12.00—23.12
PR 15/2019 rd
Tisdag 11.6.2019 kl. 12.00—21.58
PR 13/2019 rd
Fredag 7.6.2019 kl. 13.00—13.49
PR 14/2019 rd
Fredag 7.6.2019 kl. 14.00—15.10
PR 11/2019 rd
Torsdag 6.6.2019 kl. 12.00—12.02

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli