Senaste / pågående plenum

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
181
2018 rd
Plenum
Tisdag 19.3.2019 kl. 10.01—10.10
Plenum började kl. 10.01. Plenum avslutades kl. 10.10. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.01—10.10). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252753
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 645, 663, 664, 666-668, 671, 676, 683/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Övriga meddelanden
Republikens president kommer att förklara riksdagens arbete för valperioden 2015-2018 avslutat onsdagen den 10 april 2019. Jag inbjuder er, ärade ledamöter, till valperiodens avslutning, som hålls i Riksdagshuset den dagen och även till riksdagsgudstjänsten före avslutningen. Den ekumeniska gudstjänsten i Helsingfors Domkyrka börjar kl. 12. Jag ber att ledamöterna före gudstjänsten samlas framför Nationalbiblioteket kl. 11.30 för att gå i procession till Domkyrkan. Efter gudstjänsten hålls en avslutningsceremoni i Riksdagshuset, och jag ber att ledamöterna omedelbart förflyttar sig dit efter gudstjänsten. Vid högtidligheterna iakttas de anvisningar för riksdagsceremonielet som talmanskonferensen godkände den 17 december 2012. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 286/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 3. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252737
Förslag till uttalande 18.3.2019
Bilaga 4A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 179/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 3. i proposition RP 179/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Avbrytande av riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 4/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Sammanträde till riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 5/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Senast publicerat 2019-03-19 11:18:21

 Senaste plenarprotokoll

PR 181/2018 rd
Tisdag 19.3.2019 kl. 10.01—10.10
PR 180/2018 rd
Måndag 18.3.2019 kl. 12.00—14.31
PR 179/2018 rd
Fredag 15.3.2019 kl. 13.00—13.08
PR 177/2018 rd
Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56
PR 178/2018 rd
Torsdag 14.3.2019 kl. 16.00—17.46
PR 176/2018 rd
Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53
PR 175/2018 rd
Tisdag 12.3.2019 kl. 12.00—14.44
PR 174/2018 rd
Måndag 11.3.2019 kl. 12.03—15.06
PR 173/2018 rd
Fredag 8.3.2019 kl. 13.02—16.33
PR 172/2018 rd
Torsdag 7.3.2019 kl. 16.02—20.58
PR 171/2018 rd
Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30
PR 170/2018 rd
Tisdag 5.3.2019 kl. 14.11—18.22
PR 169/2018 rd
Måndag 4.3.2019 kl. 12.04—16.20
PR 168/2018 rd
Fredag 1.3.2019 kl. 13.07—15.09
PR 167/2018 rd
Torsdag 28.2.2019 kl. 16.04—20.28
PR 166/2018 rd
Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56
PR 165/2018 rd
Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21
PR 164/2018 rd
Fredag 22.2.2019 kl. 13.00—13.32
PR 163/2018 rd
Torsdag 21.2.2019 kl. 16.01—22.46
PR 162/2018 rd
Onsdag 20.2.2019 kl. 14.00—17.01

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli