Plenarplan

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 47—51/2019
Vecka 47
Tisdag 19.11.2019 kl. 14.00
Plenum. Enda behandling av proposition om en fjärde tillläggsbudget för 2019 (FiUB x/2019 rd, RP 67/2019 rd). Remissdebatt om regeringens proposition (RP 85, 87, 88, 86 och 84/2019 2019 rd). Andra behandling av lagförslag (ShUB 8/2019 rd - RP 39/2019 rd). Första behandling av lagförslag (ShUB 9/2019 rd, RP 40/2019 rd; FvUB 5/2019 rd, RP 46/2019 rd; FvUB 6/2019 rd, RP 51/2019 rd; KoUB 8/2019 rd, RP 50/2019 rd). Andra behandling av lagförslag (FiUB 6/2019 rd, RP 25/2019 rd; FiUB 7/2019 rd, RP 26/2019 rd; JsUB 2/2019 rd, RP 49/2019 rd; LaUB 1/2019 rd, RP 45/2019 rd)..
Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00
Plenum. Voteringar. Oppositionsgruppernas alternativbudgetar. Remissdebatt om lagmotioner (LM 25 - 28/2019 rd)..
Torsdag 21.11.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund. Remissdebatt om Terapigaranti för snabbare tillgång till mentalvårdstjänster (MI 10/2019 rd). Första behandling av lagförslag (AjUB 372019 rd, RP 82/2019 rd; FiUB 9/2019 rd, RP 20/2019 rd).Enda behandling av riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018 (EkUB 2/2019 rd, B 16/2019 rd). Lakialoitteen lähetekeskustelu (LM 29/2019 rd). Andra behandling av lagförslag (KuUB 4/2019 rd, RP 33/2019 rd).
Fredag 22.11.2019 kl. 13.00
Plenum. Andra behandling av lagförslag (ShUB 9/2019 rd, RP 40/2019 rd; FvUB 5/2019 rd, RP 46/2019 rd; FvUB 6/2019 rd, RP 51/2019 rd; KoUB 8/2019 rd, RP 50/2019 rd).
Den kompletterande budgetpropositionen lämnas till riksdagen torsdag 21.11.2019
Vecka 48
Tisdag 26.11.2019 kl. 14.00
Plenum. Enda behandling av statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020–2023 (FiUB x/2019 rd, SRR 2/2019 rd). Remissdebatt om en kompletterande budgetproposition. Första och andra behandling av lagförslag.
Onsdag 27.11.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 28.11.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund. Enda behandlig av Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå (FvUB 4/2019 rd, B 15/2019 rd).
Fredag 29.11.2019 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 49
Tisdag 3.12.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 4.12.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 5.12.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Vecka 50
Tisdag 10.12.2019 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 11.12.2019 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 12.12.2019 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 13.12.2019 kl. 13.00
Plenum.
Europa-rådet 12. — 13.12.2019
Vecka 51
Måndag 16.12.2019 kl. 12.00
Plenum.
Tisdag 17.12.2019 kl. 10.00
Plenum.
Onsdag 18.12.2019 kl. 10.00
Plenum.
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00
Plenum.
Fredag 20.12.2019 kl. 10.00
Plenum.
Val av talman och vice talmän i tisdag 4.2.2020 kl. 12.00
Riksmätet 2020 öppnas i ondsdag 5.2.2020
Ungdomsparlamentet (inget plenum) fredag 27.3.2020
Nordiska rådets temasession i riksdagen (inget plenum) tisdag 31.3.2020
Senast publicerat 2019-11-20 14:45:18

20150402_tulevia.jpg