‭(Dold)‬ Direktsändning

 Direkt webbsändning och webbupptagningar från plenum

Den direkta webbsändningen och webbupptagningarna från plenum hittar du på adresserna:

Loading...
2019/69
637099428710000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 69/2019 rd*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
69
2019 rd
Plenum
Fredag 22.11.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 21.11.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 89-91/2019 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 252, 254, 260, 261, 263, 265–272, 274–277, 281, 282, 286/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Valförrättning
Val av vissa medlemmar till styrelsen för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor förrättas i plenum onsdagen den 27 november 2019. Plenum börjar kl. 14. Kandidatlistorna ska ges in till centralkansliet senast kl. 12 tisdagen den 26 november. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
6
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
11
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-11-21 16:20:39

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-