‭(Dold)‬ Öppnande av riksmötet 25.4.2019

Webbsändningen från öppnande av riksmötet börjar cirka kl. 13.40 och pågår i cirka 30-35 minuter.

Webbsändning:
alternativ 1:
https://www.eduskunta.fi/fi/Sivut/istuntolive.aspx

alternativ 2:
https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/

 Direktsändning

 Dagordning

Loading...
636936861090000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*'
Dagordning
DO
8
2019 rd
Plenum
Tisdag 21.5.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
3
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-05-21 10:50:53

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-