‭(Dold)‬ Ytterligare information

 Direktsändning

 Dagordning

Loading...
2018/147
636838442430000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 147/2018 rd*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
147
2018 rd
Plenum
Torsdag 24.1.2019 kl. 16.00
1
Namnupprop
2
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarar frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
3
Meddelanden
3.1
Övriga meddelanden
Maria Lohela meddelade den 22 januari 2019 att hon anslutit sig till Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp. 
4
Maria Lohelas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet
Begäran om befrielse
BEF 62/2018 rd
Enda behandling
5
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 § i alkohollagen
Lagmotion
Sinuhe
Wallinheimo
saml
m.fl.
Remissdebatt
6
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 26 § i lagen om privata säkerhetstjänster
Lagmotion
Mika
Raatikainen
saf
m.fl.
Remissdebatt
7
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-01-23 14:43:10

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-