‭(Dold)‬ Direktsändning

 Direkt webbsändning och webbupptagningar från plenum

Den direkta webbsändningen och webbupptagningarna från plenum hittar du på adresserna:

Loading...
637045724840000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
36
2019 rd
Plenum
Tisdag 24.9.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik
Interpellation
Framställande av interpellation
3
Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Nästa plenum
Senast publicerat 2019-09-20 13:34:22

 Plenum

Loading...
-
Talare just nu
-
Pågående ärende
-
-
Talare just nu
-
Anmälda anföranden
-
Anföranden
-