Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskotten

valiokunnat.jpg
 

Utskotten

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet. Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

 Senaste betänkanden

LaUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
FiUB 29/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar
MiUB 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
ReUB 6/2018 rd
Hur integrationen fungerar
ShUB 29/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

 Senaste utlåtanden

EkUU 62/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
EkUU 61/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
LaUU 31/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
LaUU 32/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
GrUU 50/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den