Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsutskottet

IMG_7884kr_Hallinto.jpg

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
FvUB 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen
FvUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i polislagen

 Senaste utlåtanden

FvUU 2/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
FvUU 1/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
141
2018 rd
Förvaltningsutskottet
Torsdag 24.1.2019 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Fastställande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs sammansättning
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Migrationsverket
bilaga
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Jouko
Huhtamäki
inrikesministeriet
bilaga
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reservpoliser och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
kl. 11.45
konsultativ tjänsteman
Heli
Heikkola
inrikesministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Anu
Mutanen
justitieministeriet
bilaga
äldre regeringssekreterare
Jenni
Herrala
försvarsministeriet
bilaga
polisinspektör
Sami
Kalliomaa
Polisstyrelsen
bilaga
kommendör
Sami
Iso-Lauri
Huvudstaben
bilaga
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Som grund för behandlingen ligger utkast till betänkande utdelat 23.1.2019. 
Allmän debatt. 
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 25.1.2019 kl 10.15. 
Senast publicerat 2019-01-24 09:09:38

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 2—10/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Juho Eerolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1093.aspxJuho EerolaSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Timo V. Korhonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/959.aspxTimo V. KorhonenCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Mika Karihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1133.aspxMika KariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kari Kulmalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1339.aspxKari KulmalaBlå riksdagsgruppen
Antti Kurvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Sirpa Paaterohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/887.aspxSirpa PaateroSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Olli-Poika Parviainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1304.aspxOlli-Poika ParviainenGröna riksdagsgruppen
Juha Pylväshttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Veera Ruohohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1309.aspxVeera RuohoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joona Räsänenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1311.aspxJoona RäsänenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Matti Semihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1315.aspxMatti SemiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mari-Leena Talvitiehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tapani Töllihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/800.aspxTapani TölliCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Lasse Hautalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Reijo Hongistohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1119.aspxReijo HongistoBlå riksdagsgruppen
Laura Huhtasaarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ilkka Kantolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/954.aspxIlkka KantolaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Krista Kiuruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/960.aspxKrista KiuruSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ulla Parviainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1303.aspxUlla ParviainenCenterns riksdagsgrupp
Antti Rantakangashttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/592.aspxAntti RantakangasCenterns riksdagsgrupp
Kari Tolvanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi