Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lagutskottet

Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

LaUU 1/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
LaUU 35/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
LaUU 34/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
10
2019 rd
Lagutskottet
Tisdag 24.9.2019 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Förbjud könsstympning av flickor
Medborgarinitiativ
Beslutas om de sakkunniga som ska kallas till den öppna utfrågningen. 
4
Statsrådets utredning: RIF; Aktuellt inom straffrätten under Finlands period som EU-ordförandeland
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
enhetschef
Katariina
Jahkola
justitieministeriet
5
Statsrådets utredning: Resultattavla för rättskipningen i EU 2019
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
kl. 10.45
specialsakkunnig
Marja
Reijonen
justitieministeriet
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 25.9.2019 kl. 9.30. 
Senast publicerat 2019-09-20 13:49:42

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckorna 39—43/2019

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 39/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Tuokila, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, utskottskanslisekreterare
09 432 2040

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Lagutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2040
lav(at)riksdagen.fi