Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lagutskottet

IMG_7923kr_Laki.jpg

Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket
LaUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

LaUU 31/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
LaUU 32/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
LaUU 30/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Georgien

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
127
2018 rd
Lagutskottet
Torsdag 24.1.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: EU/RIF; EU:s allmänna dataskyddsförordning; beslut om en tillräcklig nivå på dataskyddet i fråga om tredje länder
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess angående promerians OM2019-00013 innehåll. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt fortsätter. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 och 20 § i kreditupplysningslagen och lag om ändring av 1 kap. 32 § och 11 kap. 1 § i utsökningsbalken
Lagmotion
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet beslutar begära utlåtande av grundlagsutskottet. 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Gruvindustri rf
bilaga
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Arja
Manner
justitieministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Olli
Wikberg
justitieministeriet
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Flyktingrådgivningen rf
bilaga
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor
Veli-Pekka
Viljanen
bilaga
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Medborgarinitiativ
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor
Sakari
Melander
bilaga
11
Utskottets arbetssituation
Diskussion om utskottets arbetssituation. 
12
Övriga ärenden
13
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 29.1.2019 kl. 10.45. 
Senast publicerat 2019-01-24 08:02:32

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckorna 4—9/2019

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Kari Tolvanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Eva Biaudethttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Eeva-Johanna Elorantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Katja Hänninenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1276.aspxKatja HänninenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ari Jalonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen
Johanna Karimäkihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/921.aspxJohanna KarimäkiGröna riksdagsgruppen
Pia Kaumahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Niilo Keränenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/573.aspxNiilo KeränenCenterns riksdagsgrupp
Suna Kymäläinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1144.aspxSuna KymäläinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Antero Laukkanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1343.aspxAntero LaukkanenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna-Leena Mattilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1382.aspxHanna-Leena MattilaCenterns riksdagsgrupp
Ilmari Nurminenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juha Pylväshttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Antti Rantakangashttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/592.aspxAntti RantakangasCenterns riksdagsgrupp
Veera Ruohohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1309.aspxVeera RuohoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mari-Leena Talvitiehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ville Taviohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1327.aspxVille TavioSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Susanna Koskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1337.aspxSusanna KoskiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eeva-Maria Maijalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1151.aspxEeva-Maria MaijalaCenterns riksdagsgrupp
Sanna Marinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1297.aspxSanna MarinSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mika Raatikainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1275.aspxMika RaatikainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ville Skinnarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1316.aspxVille SkinnariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ari Torniainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1120.aspxAri TorniainenCenterns riksdagsgrupp
Matti Torvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1372.aspxMatti TorvinenBlå riksdagsgruppen
Matti Vanhanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/414.aspxMatti VanhanenCenterns riksdagsgrupp

 Kontaktinformation

​Lagutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2040
lav(at)riksdagen.fi

 Tjänstemän

Marja Tuokila, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, utskottskanslisekreterare
09 432 2040

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909