Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lagutskottet

Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

LaUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
LaUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
LaUU 1/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
30
2019 rd
Lagutskottet
Fredag 15.11.2019 kl. 9.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 24 kap. i strafflagen
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
4
Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018
Medborgarinitiativ
Utskottet hör: 
professor
Kimmo
Nuotio
professor
Sakari
Melander
docent i rättspsykologi (HU), forskare (Åbo Akademi)
Julia
Korkman
lagstiftningsråd
Sami
Kiriakos
justitieministeriet
5
Övriga ärenden
Utskottets besök under höst- och vårsessionen 
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 19.11.2019 kl. 10.30. 
Senast publicerat 2019-11-13 14:14:35

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 46/2019

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckorna 46—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Tuokila, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, utskottskanslisekreterare
09 432 2040

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Lagutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2040
lav(at)riksdagen.fi