Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationsutskottet

IMG_7875kr_Liikennejaviestinta2.jpg

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 45/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den
KoUB 44/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
KoUB 43/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

 Senaste utlåtanden

KoUU 48/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beredskap inom järnvägstrafiken inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
KoUU 47/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning
KoUU 46/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
6
2019 rd
Kommunikationsutskottet
Torsdag 5.9.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Utskottets procedur
Presentation av utskottets procedur. 
4
Ajankohtaiset liikenne- ja viestintäasiat
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
kommunikationsministeriet
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 6.9.2019 klockan 11.15. 
Senast publicerat 2019-07-02 10:14:05

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 36/2019

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—51/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi