Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationsutskottet

IMG_7875kr_Liikennejaviestinta2.jpg

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 35/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart
KoUB 36/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart
KoUB 32/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotsningslagen

 Senaste utlåtanden

KoUU 38/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
KoUU 33/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
KoUU 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
125
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Torsdag 24.1.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
avdelningschef, överdirektör
Olli-Pekka
Rantala
kommunikationsministeriet
överinspektör
Joel
Karjalainen
kommunikationsministeriet
Antecknas ha inkommit: Järvi-Suomen Matkailu Oy:n täydennys. 
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
avdelningschef, överdirektör
Olli-Pekka
Rantala
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Antti-Jussi
Lankinen
kommunikationsministeriet
lagstiftningsråd
Kirsi
Miettinen
kommunikationsministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Maija
Mansikkaniemi
kommunikationsministeriet
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
trafikråd
Jari
Gröhn
kommunikationsministeriet
överinspektör
Mira
Karppanen
kommunikationsministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Övriga ärenden
Antäcknas Nordiska Rådets framställningar, rekommendationer och interna beslut 2018. 
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 25.1.2019 klockan 11.15. 
Senast publicerat 2019-01-24 09:59:24

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 3—11/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Ari Jalonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Markku Pakkanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/925.aspxMarkku PakkanenCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/392.aspxOlavi Ala-NissiläCenterns riksdagsgrupp
Mikko Alatalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/786.aspxMikko AlataloCenterns riksdagsgrupp
Jyrki Kasvihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/771.aspxJyrki KasviGröna riksdagsgruppen
Jukka Koprahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Suna Kymäläinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1144.aspxSuna KymäläinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mia Laihohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1379.aspxMia LaihoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mats Löfströmhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1345.aspxMats LöfströmSvenska riksdagsgruppen
Eeva-Maria Maijalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1151.aspxEeva-Maria MaijalaCenterns riksdagsgrupp
Jari Myllykoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1154.aspxJari MyllykoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jani Mäkelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jari Ronkainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1308.aspxJari RonkainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Satu Taavitsainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1319.aspxSatu TaavitsainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Katja Taimelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ari Torniainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1120.aspxAri TorniainenCenterns riksdagsgrupp
Sofia Vikmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1134.aspxSofia VikmanSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Teuvo Hakkarainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1107.aspxTeuvo HakkarainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Kalle Jokinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1056.aspxKalle JokinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kauko Juhantalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/157.aspxKauko JuhantaloCenterns riksdagsgrupp
Susanna Koskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1337.aspxSusanna KoskiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pentti Oinonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/936.aspxPentti OinonenBlå riksdagsgruppen
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Antti Rantakangashttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/592.aspxAntti RantakangasCenterns riksdagsgrupp
Markku Rossihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/375.aspxMarkku RossiCenterns riksdagsgrupp
Harry Wallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/609.aspxHarry WallinSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi