Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
KoUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
KoUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen

 Senaste utlåtanden

KoUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
KoUU 4/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
KoUU 3/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
27
2019 rd
Kommunikationsutskottet
Torsdag 14.11.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1-30.6.2019
Statsrådets E-utredning
Antecknas för kännedom. 
5
Aktuella frågor inom transport och kommunikation
Utskottets eget ärende
EÄ 9/2019 rd
Utskottet hör: 
styrelseordförande
Matti
Pajula
Vattenvägföreningen i Finland rf
styrelsens vice ordförande
Pekka
Koskinen
Vattenvägföreningen i Finland rf
verksamhetsledare
Heli
Koukkula-Teixeira
Vattenvägföreningen i Finland rf
varustamon edustaja
Oscar
von Hertzen
Vattenvägföreningen i Finland rf
6
Övriga ärenden
Auto- ja liikennegaala 2019. 
Inbjudan till European Space Week. 
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdagen den 21.11.2019 klockan 12.00. 
Senast publicerat 2019-11-13 14:01:43

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 46/2019

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 46—52/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi