Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jord- och skogsbruksutskottet

IMG_7862kr_Maajametsatalous.jpg

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 28/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
JsUB 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
JsUB 26/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen

 Senaste utlåtanden

JsUU 27/2018 rd
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa
JsUU 28/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
JsUU 29/2018 rd
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
7
2019 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Torsdag 5.9.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Utveckling av EU: institutionella frågor
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
4
Statsrådets utredning: EU; Läkemedel; Meddelande från kommissionen om unionens strategi om läkemedel i miljön
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till jord- och skogsbruksutskottet för kännedom. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 6.9.2019 kl 9.00. 
Senast publicerat 2019-06-28 09:43:58

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckorna 36—43/2019

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 36/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2043

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi