Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jord- och skogsbruksutskottet

IMG_7862kr_Maajametsatalous.jpg

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 28/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
JsUB 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
JsUB 26/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen

 Senaste utlåtanden

JsUU 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
JsUU 19/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till regler för den gemensamma partnerskapsöverenskommelsens fonder och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt reform av sammanhållningspolitiken för programperioden 2021– 2027 (förordningspaketet om sammanhållningspolitiken)
JsUU 18/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
130
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Fredag 8.3.2019 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt fortsätter. 
4
Aktuella EU-ärenden inom jord- och skogsbruksutskottets ansvarsområde
Utskottets eget ärende
EÄ 4/2018 rd
Utskottet hör: 
jord- och skogsbruksministeriet
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är dd.mm.åååå 
Senast publicerat 2019-03-07 10:10:18

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckorna 11—16/2019

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 12/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Anne Kalmarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Kari Kulmalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1339.aspxKari KulmalaBlå riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Markku Eestilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pertti Hakanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Teuvo Hakkarainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1107.aspxTeuvo HakkarainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Hanna Halmeenpäähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1324.aspxHanna HalmeenpääGröna riksdagsgruppen
Lasse Hautalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Reijo Hongistohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1119.aspxReijo HongistoBlå riksdagsgruppen
Susanna Koskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1337.aspxSusanna KoskiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Jari Myllykoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1154.aspxJari MyllykoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mats Nylundhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/943.aspxMats NylundSvenska riksdagsgruppen
Juha Pylväshttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Arto Satonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tytti Tuppurainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1126.aspxTytti TuppurainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eerikki Viljanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/913.aspxEerikki ViljanenCenterns riksdagsgrupp
Harry Wallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/609.aspxHarry WallinSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Peter Östmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1141.aspxPeter ÖstmanKristdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Ritva Elomaahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Lauri Ihalainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1121.aspxLauri IhalainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Timo V. Korhonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/959.aspxTimo V. KorhonenCenterns riksdagsgrupp
Antti Kurvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Lea Mäkipäähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/214.aspxLea MäkipääBlå riksdagsgruppen
Sari Raassinahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1307.aspxSari RaassinaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eero Suutarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1111.aspxEero SuutariSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katja Taimelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2043

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi