Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jord- och skogsbruksutskottet

IMG_7862kr_Maajametsatalous.jpg

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
JsUB 19/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
JsUB 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett bostadsdatasystem och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

JsUU 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
JsUU 16/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1224/2009, och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 768/2005, (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1005/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1139 vad gäller fiskerikontrollen (Ändring av förordningar gällande fiskerikontroll)
JsUU 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
108
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Torsdag 24.1.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
Regeringens proposition
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Kajsa
Hakulin
jord- och skogsbruksministeriet
lagstiftningsråd
Johanna
Wallius
jord- och skogsbruksministeriet
regeringssekreterare
Sara
Vänttinen
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
enhetschef
Sirpa
Kiviruusu
Livsmedelsverket
bilaga
branschchef
Mari
Lukkariniemi
Livsmedelsindustriförbundet rf
bilaga
biträdande direktör
Päivi
Laatikainen-Mattsson
Resebyråbranschens förbund i Finland rf
bilaga
arbetsmarknadsjurist
Maija
Mattila
Rederierna i Finland rf
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
kommunikationsministeriet
bilaga
Posti Ab
bilaga
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
bilaga
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 10.45
specialsakkunnig
Jussi
Laanikari
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands viltcentral
bilaga
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 25.1.2019 kl 9.00. 
Senast publicerat 2019-01-23 16:29:12

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckorna 4—10/2019

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Anne Kalmarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

Markku Eestilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pertti Hakanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Teuvo Hakkarainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1107.aspxTeuvo HakkarainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Hanna Halmeenpäähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1324.aspxHanna HalmeenpääGröna riksdagsgruppen
Lasse Hautalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Reijo Hongistohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1119.aspxReijo HongistoBlå riksdagsgruppen
Susanna Koskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1337.aspxSusanna KoskiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kari Kulmalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1339.aspxKari KulmalaBlå riksdagsgruppen
Jari Myllykoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1154.aspxJari MyllykoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mats Nylundhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/943.aspxMats NylundSvenska riksdagsgruppen
Juha Pylväshttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Arto Satonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tytti Tuppurainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1126.aspxTytti TuppurainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eerikki Viljanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/913.aspxEerikki ViljanenCenterns riksdagsgrupp
Harry Wallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/609.aspxHarry WallinSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Peter Östmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1141.aspxPeter ÖstmanKristdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Ritva Elomaahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Lauri Ihalainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1121.aspxLauri IhalainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Timo V. Korhonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/959.aspxTimo V. KorhonenCenterns riksdagsgrupp
Antti Kurvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Lea Mäkipäähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/214.aspxLea MäkipääBlå riksdagsgruppen
Sari Raassinahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1307.aspxSari RaassinaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eero Suutarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1111.aspxEero SuutariSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katja Taimelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2043

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi