Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagsutskottet

IMG_8080kr_Perustuslaki.jpg

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

GrUB 10/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
GrUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
GrUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av vallagen

 Senaste utlåtanden

GrUU 50/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 44/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
GrUU 49/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
129
2018 rd
Grundlagsutskottet
Torsdag 24.1.2019 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Riitta
Burrell
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
jurist
Salla
Kokko
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Marjo
Kekki
social- och hälsovårdsministeriet
lagstiftningsråd
Johannes
Heikkonen
justitieministeriet
bilaga
professor
Raija
Huhtanen
bilaga
professor
Tuomas
Ojanen
bilaga
professor
Kaarlo
Tuori
bilaga
professor
Veli-Pekka
Viljanen
bilaga
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller finansieringen av landskapen och vissa andra bestämmelser
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller Ålands finansiella ställning
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) när det gäller ersättning för landskapens mervärdesskattekostnader samt vissa finansieringslösningar
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Medborgarinitiativ
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 25.1.2019 kl 9.00. 
Senast publicerat 2019-01-24 08:22:00

 Veckoplan

Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 Mötesplan

Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 4—9/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Annika Lapintiehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/479.aspxAnnika LapintieVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Tapani Töllihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/800.aspxTapani TölliCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Maria Guzeninahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/926.aspxMaria GuzeninaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Anna-Maja Henrikssonhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/941.aspxAnna-Maja HenrikssonSvenska riksdagsgruppen
Hannu Hoskonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Ilkka Kantolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/954.aspxIlkka KantolaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kimmo Kivelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1138.aspxKimmo KiveläBlå riksdagsgruppen
Antti Kurvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Mia Laihohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1379.aspxMia LaihoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Leena Merihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1349.aspxLeena MeriSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ville Niinistöhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/956.aspxVille NiinistöGröna riksdagsgruppen
Juha Rehulahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/541.aspxJuha RehulaCenterns riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ville Skinnarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1316.aspxVille SkinnariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Matti Torvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1372.aspxMatti TorvinenBlå riksdagsgruppen
Kaj Turunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1128.aspxKaj TurunenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Markku Eestilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp
Maarit Feldt-Rantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/931.aspxMaarit Feldt-RantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Lasse Hautalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Olli Immonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Timo V. Korhonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/959.aspxTimo V. KorhonenCenterns riksdagsgrupp
Mats Löfströmhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1345.aspxMats LöfströmSvenska riksdagsgruppen
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Ben Zyskowiczhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Matti Marttunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2670, 050 308 8704 

Riikka Kuronen, utskottskanslisekreterare
09 432 2237

Riitta Lyytinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2049

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

​Grundlagsutskottet

00102 RIKSDAGEN
09 432 2049
pev(at)riksdagen.fi