Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsutskottet

IMG_7974krPuolustus.jpg

Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

FsUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
FsUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den
FsUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

 Senaste utlåtanden

FsUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
FsUU 2/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
FsUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FsUD
24
2019 rd
Försvarsutskottet
Tisdag 19.11.2019 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Pohjoismainen puolustusyhteistyö
Utskottets eget ärende
EÄ 54/2019 rd
Utskottet hör: 
enhetschef
Otto
Saxén
försvarsministeriet
äldre avdelningsstabsofficer
Jyri
Saanio
försvarsministeriet
Huvudstaben
4
Ilmavalvonta ja tuulivoiman lisärakentaminen
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Anu
Sallinen
försvarsministeriet
industriråd
Pekka
Grönlund
arbets- och näringsministeriet
Huvudstaben
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på torsdagen 21.11.2019 kl 10.00. 
Senast publicerat 2019-11-15 09:41:37

 Veckoplan

Försvarsutskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Försvarsutskottet
Mötesplan för veckorna 46—1/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Heikki Savola, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, utskottskanslisekreterare
09 432 2078

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Försvarsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2078
puv(at)riksdagen.fi