Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutskottet

SivistysValiokunta.jpg 

Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

KuUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet
KuUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om studiestöd
KuUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

 Senaste utlåtanden

KuUU 15/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om penninginsamlingar och till vissa lagar som har samband med den
KuUU 16/2018 rd
S tatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014
KuUU 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
112
2018 rd
Kulturutskottet
Torsdag 24.1.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
Statsrådets redogörelse
Utskottets utlåtande
Kommunikationsutskottet: KoUU 40/2018 rd. 
4
Statsrådets utredning: Fastställande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs sammansättning
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till kulturutskottet för eventuella åtgärder. 
5
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
Medborgarinitiativ
Förberedande debatt förs. 
6
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
verkställande direktör
Mikko
Salonen
Finlands olympiska kommitté
bilaga
utvecklingschef
Katja
Saarinen
Finlands Paralympiska Kommitte rf
bilaga
utvecklingschef
Jarkko
Lahtinen
​Finlands Kommunförbund
bilaga
ordförande
Joonas
Suikula
Studerandenas Idrottsförbund rf
vice ordförande
Harri
Nurmi
Studerandenas Idrottsförbund rf
direktör
Eino
Havas
Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa LIKES
bilaga
verksamhetsledare
Tommi
Yläkangas
Anpassad Motion SoveLi rf
bilaga
ordförande
Kasper
Salin
Förbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap rf
bilaga
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 29.1.2019 kl. 12.00. 
Senast publicerat 2019-01-23 16:45:58

 Mötesplan

Kulturutskottet
Mötesplan för veckorna 2—11/2019

 Veckoplan

Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Tuomo Puumalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/946.aspxTuomo PuumalaCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Sari Multalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1299.aspxSari MultalaSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Li Anderssonhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1310.aspxLi AnderssonVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ritva Elomaahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jukka Gustafssonhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Marisanna Jarvahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1335.aspxMarisanna JarvaCenterns riksdagsgrupp
Kimmo Kivelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1138.aspxKimmo KiveläBlå riksdagsgruppen
Hanna Kosonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1338.aspxHanna KosonenCenterns riksdagsgrupp
Mikaela Nylanderhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/769.aspxMikaela NylanderSvenska riksdagsgruppen
Ulla Parviainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1303.aspxUlla ParviainenCenterns riksdagsgrupp
Pekka Puskahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/242.aspxPekka PuskaCenterns riksdagsgrupp
Sari Sarkomaahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/612.aspxSari SarkomaaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sami Saviohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1314.aspxSami SavioSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jani Toivolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1114.aspxJani ToivolaGröna riksdagsgruppen
Pilvi Torstihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1378.aspxPilvi TorstiSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Raija Vahasalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/605.aspxRaija VahasaloSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Tiina Elovaarahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1320.aspxTiina ElovaaraBlå riksdagsgruppen
Timo Heinonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/967.aspxTimo HeinonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Petri Honkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Laura Huhtasaarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eeva-Maria Maijalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1151.aspxEeva-Maria MaijalaCenterns riksdagsgrupp
Hanna-Leena Mattilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1382.aspxHanna-Leena MattilaCenterns riksdagsgrupp
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pia Viitanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sofia Vikmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1134.aspxSofia VikmanSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Kaj Laine, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets  biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2087

Kristiina Hyrri, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter)
p. 09 432 2179

 Kontaktinformation

​Kulturutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
siv(at)riksdagen.fi