Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutskottet

SivistysValiokunta.jpg 

Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

KuUB 22/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
KuUB 21/2018 rd
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
KuUB 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fornminnen

 Senaste utlåtanden

KuUU 19/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
KuUU 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare
KuUU 17/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
1
2019 rd
Kulturutskottet
Torsdag 2.5.2019 kl. 15.00
1
Öppning (ålderstalmannen)
2
Namnupprop
3
Beslutförhet
4
Val av ordförande
5
Mottagande av ordförandeuppdraget
6
Val av vice ordförande
7
Utskottets sekreterare
Det konstateras att kanslikommissionen till 30.9.2019 har utnämnt utskottsråd Kaj Laine till sekreterare och utskottsråd Marja Lahtinen till biträdande sekreterare i kulturutskottet. 
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
10
Mötet avslutas
Senast publicerat 2019-05-02 14:46:45

 Veckoplan

Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 18/2019

 Mötesplan

Kulturutskottet
Mötesplan för veckorna 16—17/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Kaj Laine, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets  biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2087

Kristiina Hyrri, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter)
p. 09 432 2179

 Kontaktinformation

​Kulturutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
siv(at)riksdagen.fi