Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdsutskottet

IMG_8098kr_Sosiaalijaterveys.jpg

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 29/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen
ShUB 28/2018 rd
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
ShUB 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

 Senaste utlåtanden

ShUU 9/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
ShUU 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ShUU 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
154
2018 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Torsdag 24.1.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Kommitologi och delegerade rättsakter/Anpassning av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 5/2018 vp - E 19/2017 vp har lämnats till social- och hälsovårdsutskottet för kännedom. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till social- och hälsovårdsutskottet för eventuella åtgärder. 
5
Statsrådets utredning: EU; Rumäniens EU-ordförandeskap inom social- och hälsovården 1.1–30.6.2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till social- och hälsovårdsutskottet för kännedom. 
6
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
utskottsråd
Ritva
Bäckström
Riksdagens kansli
bilaga
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice samt till lagar om ändring av socialvårdslagen och 13 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
servicechef
Juho
Suortti
Jyväskylä stad
bilaga
sosialarbetare
Elina
Lindström
Lojo stad
bilaga
direktör
Merja
Heinonen
Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt
bilaga
ledande socialarbetare
Nina
Alm
Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt
bilaga
utvecklingschef
Päivi
Huuskonen
Aspa-stiftelsen sr
bilaga
serviceområdesdirektör
Mirikle
Nousiainen
Stiftelsen Rinnehemmet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
bilaga
Tehy rf
bilaga
Finlands primärskötarförbund SuPer rf
bilaga
8
Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
Medborgarinitiativ
Förberedande debatt fortsätter. 
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 25.1.2019 kl 9.00. 
Senast publicerat 2019-01-24 09:34:57

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckorna 4—10/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Krista Kiuruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/960.aspxKrista KiuruSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Hannakaisa Heikkinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/938.aspxHannakaisa HeikkinenCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoGröna riksdagsgruppen
Arja Juvonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1129.aspxArja JuvonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Niilo Keränenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/573.aspxNiilo KeränenCenterns riksdagsgrupp
Anneli Kiljunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/791.aspxAnneli KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Krista Kiuruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/960.aspxKrista KiuruSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Anne Louhelainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1150.aspxAnne LouhelainenBlå riksdagsgruppen
Ulla Parviainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1303.aspxUlla ParviainenCenterns riksdagsgrupp
Aino-Kaisa Pekonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1097.aspxAino-Kaisa PekonenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Pekka Puskahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/242.aspxPekka PuskaCenterns riksdagsgrupp
Sari Raassinahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1307.aspxSari RaassinaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Veronica Rehn-Kivihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1374.aspxVeronica Rehn-KiviSvenska riksdagsgruppen
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Kristiina Salonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1102.aspxKristiina SalonenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sari Sarkomaahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/612.aspxSari SarkomaaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Martti Taljahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1321.aspxMartti TaljaCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Simon Elohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1317.aspxSimon EloBlå riksdagsgruppen
Mia Laihohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1379.aspxMia LaihoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Hanna-Leena Mattilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1382.aspxHanna-Leena MattilaCenterns riksdagsgrupp
Mika Niikkohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1092.aspxMika NiikkoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ilmari Nurminenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juha Rehulahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/541.aspxJuha RehulaCenterns riksdagsgrupp
Satu Taavitsainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1319.aspxSatu TaavitsainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sari Tanushttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1325.aspxSari TanusKristdemokratiska riksdagsgruppen
Matti Vanhanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/414.aspxMatti VanhanenCenterns riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Eila Mäkipää, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2067, 050 550 7532

Päivi Salo, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2071, 050 529 8539

Harri Sintonen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare

Tiina Honkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2048

Hanna Lintumäki, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
p. 09 432 2603

 Kontaktinformation

​Social- och hälsovårdsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
stv(at)riksdagen.fi