Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdsutskottet

IMG_8098kr_Sosiaalijaterveys.jpg

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 9/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
ShUB 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
ShUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 Senaste utlåtanden

ShUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
ShUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
ShUU 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
32
2019 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Tisdag 19.11.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
Regeringens proposition
 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
regeringssekreterare
Liisa
Holopainen
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Merituuli
Mähkä
social- och hälsovårdsministeriet
justitieministeriet
direktör
Jussi
Holmalahti
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
direktör
Johanna
Nystedt
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Lääketeollisuus ry
sääntelyasiantuntija
Antti
Järvenpää
Sailab - MedTech Finland ry
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Terveysteknologia ry
bilaga
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 20.11.2019 kl 9.30. 
Senast publicerat 2019-11-15 11:25:41

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckorna 47—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Harri Sintonen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2067, 050 513 1561

Tiina Honkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2048

Hanna Lintumäki, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2603

 Kontaktinformation

​Social- och hälsovårdsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
stv(at)riksdagen.fi