Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

IMG_8148rk_SuV.jpg

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 10/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
StoUU 11/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet
StoUU 9/2017 rd
Statsrådets utredning: uppföljning av EU27 stats- och regeringschefernas framtidsdiskussion och Romförklaringen
StoUU 8/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning (Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF)
StoUU 7/2017 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
3
2019 rd
Stora utskottet
Tisdag 28.5.2019 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Selvitysasiat (kirjallinen menettely kohdat 3 ja 4)
3
Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto (artikla 50) 10.4.; Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
4
Epävirallinen päämieskokous 9.5.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
EUN-raportti EDK-2019-AK-254293
Epävirallinen päämieskokous 9.5.2019_sibiunjulistus SV
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
5
Epävirallinen päämieskokous 28.5.
Beredning 
Utskottet hör: 
statsminister
Juha
Sipilä
Avustajinaan: 
Utredningen antecknas som mottagen. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 29.5.2019 kl. 13.00 
Senast publicerat 2019-05-22 16:06:25

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 21/2019

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 21—31/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Förste vice ordförande

 

 

 Andre vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Kristina Hyrri, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, sakkunnige,
Riksdagens EU-kontor i Bryssel 
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, informatör
09 432 2482

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2068
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi