Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

IMG_8148rk_SuV.jpg

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 11/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet
StoUU 9/2017 rd
Statsrådets utredning: uppföljning av EU27 stats- och regeringschefernas framtidsdiskussion och Romförklaringen
StoUU 8/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning (Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF)
StoUU 7/2017 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021
StoUU 6/2017 rd
Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
65
2018 rd
Stora utskottet
Fredag 25.1.2019 kl. 13.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet lausunnot
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Miljöutskottet: MiUU 43/2018 rd. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp (direktivet om provisoriska EU-resehandlingar)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Förvaltningsutskottet: FvUU 43/2018 rd. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
5
Statsrådets utredning: EU/RIF; EU:s allmänna dataskyddsförordning; beslut om en tillräcklig nivå på dataskyddet i fråga om tredje länder
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från lagutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 105/2018 vp 
6
Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från lagutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 107/2018 vp 
Selvitysasiat
7
Mötet i Europeiska unions råd 17.-18.12.2018 (Rådet för jordbruk och fiske)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Jari
Leppä
avustajanaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenmaa- ja metsätalousministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
8
Mötet i Europeiska unions råd 28.1.2019 (Rådet för jordbruk och fiske)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Jari
Leppä
avustajanaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenmaa- ja metsätalousministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
9
Epävirallinen Gymnich-ulkoministerikokous 31.1.-1.2.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
10
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 
11
Övriga ärenden
-SuV:n delegaation matka Berliiniin su 27.-ti 29.1.2019 (pj. Arto Satonen /kok, vpj. Tytti Tuppurainen /sd, ed. Sirkka-Liisa Anttila /kesk, ed. Pia Kauma /kok, ed. Anne Louhelainen /sin, ed. Jani Mäkelä /ps) 
-European Parliamentary Week (sis. Art. 13 -konferenssi) Bryssel ma 18.-ti 19.2.2019 
12
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 30.1.2019 kl. 13.00. 
Senast publicerat 2019-01-24 12:19:38

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 4—15/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Arto Satonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Första vice ordförande

 

 

 Andra vice ordförande

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1126.aspxTytti TuppurainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/392.aspxOlavi Ala-NissiläCenterns riksdagsgrupp
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Eva Biaudethttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Sari Essayahhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Jukka Gustafssonhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Timo Harakkahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1326.aspxTimo HarakkaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eero Heinäluomahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pia Kaumahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kimmo Kivelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1138.aspxKimmo KiveläBlå riksdagsgruppen
Susanna Koskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1337.aspxSusanna KoskiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katri Kulmunihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Anne Louhelainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1150.aspxAnne LouhelainenBlå riksdagsgruppen
Jani Mäkelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp
Mika Niikkohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1092.aspxMika NiikkoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ville Niinistöhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/956.aspxVille NiinistöGröna riksdagsgruppen
Sari Raassinahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1307.aspxSari RaassinaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Savolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Martti Taljahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1321.aspxMartti TaljaCenterns riksdagsgrupp
Antero Vartiahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1329.aspxAntero VartiaGröna riksdagsgruppen
Sinuhe Wallinheimohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Tiina Elovaarahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1320.aspxTiina ElovaaraBlå riksdagsgruppen
Maarit Feldt-Rantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/931.aspxMaarit Feldt-RantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pekka Haavistohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/118.aspxPekka HaavistoGröna riksdagsgruppen
Ari Jalonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen
Anne Kalmarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Jukka Koprahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Arto Pirttilahtihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Juha Pylväshttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Juha Rehulahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/541.aspxJuha RehulaCenterns riksdagsgrupp
Ville Taviohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1327.aspxVille TavioSannfinländarnas riksdagsgrupp
Maria Tolppanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Raija Vahasalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/605.aspxRaija VahasaloSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ben Zyskowiczhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Tuija Mäkipää, utskottskanslisekreterare
09 432 2068

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, sakkunnige,
Riksdagens EU-kontor i Bryssel 
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Sami Pekola, informatör
09 432 2484, 050 475 9900

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2068
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi