Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

IMG_7899kr_Talous.jpg

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 26/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
EkUB 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag

 Senaste utlåtanden

EkUU 62/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
EkUU 61/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
EkUU 59/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar om inrättande av europeiska tillsynsmyndigheter och vissa andra förordningar samt till direktiv om ändring av direktiven om marknader för finansiella instrument samt om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (revidering av det europeiska systemet för finansiell tillsyn)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
120
2018 rd
Ekonomiutskottet
Torsdag 24.1.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, ändrat genom direktiv 2018/2002/EU, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen, på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
4
Statsrådets utredning: Fastställande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs sammansättning
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
5
Statsrådets utredning: Kommitologi och delegerade rättsakter/Anpassning av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 32/2018 vp - E 19/2017 vp har lämnats till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Miljöutskottet: MiUU 41/2018 rd. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
finansministeriet
bilaga
9
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Johannes
Leppo
statsrådets kansli
Antecknas för kännedom. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
gruvöverinspektör
Riikka
Aaltonen
arbets- och näringsministeriet
bilaga
lagstiftningsdirektör
Riitta
Rönn
miljöministeriet
bilaga
gruppchef
Terho
Liikamaa
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
bilaga
jurist
Minna
Mättö
​Finlands Kommunförbund
bilaga
verksamhetsledare
Pekka
Suomela
Gruvindustri rf
bilaga
miljöjurist
Pasi
Kallio
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
11
Övriga ärenden
12
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 25.1.2019 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2019-01-23 15:21:12

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 4—10/2019

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Martti Mölsähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1091.aspxMartti MölsäBlå riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Harri Jaskarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/972.aspxHarri JaskariSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Touko Aaltohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1346.aspxTouko AaltoGröna riksdagsgruppen
Harry Harkimohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1328.aspxHarry HarkimoLiike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
Petri Honkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Hannu Hoskonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Laura Huhtasaarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Lauri Ihalainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1121.aspxLauri IhalainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Katri Kulmunihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Eero Lehtihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/935.aspxEero LehtiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Lea Mäkipäähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/214.aspxLea MäkipääBlå riksdagsgruppen
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Arto Pirttilahtihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Hanna Sarkkinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1312.aspxHanna SarkkinenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ville Skinnarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1316.aspxVille SkinnariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Joakim Strandhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1318.aspxJoakim StrandSvenska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Sari Essayahhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Teuvo Hakkarainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1107.aspxTeuvo HakkarainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Lasse Hautalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Antti Lindtmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1147.aspxAntti LindtmanSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markku Rossihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/375.aspxMarkku RossiCenterns riksdagsgrupp
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Maria Tolppanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juhana Vartiainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sinuhe Wallinheimohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Merja Puska, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Rolf Heikkinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2046

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi