Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 2/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
EkUB 1/2019 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
EkUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

EkUU 2/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
EkUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
EkUU 69/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
26
2019 rd
Ekonomiutskottet
Tisdag 19.11.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Åtgärdsmotion om att främja utnyttjandet av små kärnreaktorer
Åtgärdsmotion
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
4
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Förberedande debatt fortsätter. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
marknadsdomstolen
ledande expert
Janne
Koivisto
Finsk Handel rf
6
Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen
Medborgarinitiativ
Utskottet hör: 
gruvöverinspektör
Riikka
Aaltonen
arbets- och näringsministeriet
kanslichef
Hannele
Pokka
miljöministeriet
regeringsråd
Merja
Sandell
finansministeriet
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 20.11.2019 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2019-11-15 13:05:59

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 47—51/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi