Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

IMG_7899kr_Talous.jpg

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 41/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

EkUU 68/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster och lag om privata arbetsförmedlingstjänster samt till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
EkUU 67/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
EkUU 66/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
139
2018 rd
Ekonomiutskottet
Tisdag 5.3.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Biträdande generalsekreterarens begäran om utlåtande om förordnande till utskottssekreterare
Utskottet beslutar tillstyrka biträdande generalsekreterarens förslag från den 21 februari 2019 att förordna utskottsrådet Teija Miller till sekreterare och utskottsrådet Lauri Tenhunen till biträdande sekreterare i ekonomiutskottet till och med den 30 september 2019. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster och lag om privata arbetsförmedlingstjänster samt till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
Statsrådets U-skrivelse
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
8
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
9
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Samordnad plan om artificiell intelligens
Statsrådets E-utredning
Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
10
Elöverföringspriserna
Utskottets eget ärende
EÄ 1/2016 rd
Det antecknas att en utredning har inkommit och att behandlingen har avslutats. 
11
Konsekvenser av folkomröstningen i Storbritannien
Utskottets eget ärende
EÄ 70/2016 rd
Det antecknas att en utredning har inkommit och att behandlingen har avslutat. 
12
Situationen på finansmarknaden och utvecklingsperspektiv
Utskottets eget ärende
EÄ 80/2016 rd
Det antecknas att en utredning har inkommit och att behandlingen har avslutats. 
13
Aktuellt inom gruvindustrin
Utskottets eget ärende
EÄ 86/2016 rd
Det antecknas att en utredning har inkommit och att behandlingen har avslutats. 
14
Tillståndet och utsikterna för den grekiska ekonomin
Utskottets eget ärende
EÄ 11/2017 rd
Det antecknas att en utredning har inkommit och att behandlingen har avslutats. 
15
Investeringsrådgivning till konsumenter
Utskottets eget ärende
EÄ 20/2017 rd
Det antecknas att en utredning har inkommit och att behandlingen har avslutats. 
16
Övriga ärenden
17
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2019-03-05 09:26:54

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckan 10/2019

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 10/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Martti Mölsähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1091.aspxMartti MölsäBlå riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Harri Jaskarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/972.aspxHarri JaskariSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Touko Aaltohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1346.aspxTouko AaltoGröna riksdagsgruppen
Harry Harkimohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1328.aspxHarry HarkimoLiike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
Petri Honkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Hannu Hoskonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Laura Huhtasaarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Lauri Ihalainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1121.aspxLauri IhalainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Katri Kulmunihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Eero Lehtihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/935.aspxEero LehtiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Lea Mäkipäähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/214.aspxLea MäkipääBlå riksdagsgruppen
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Arto Pirttilahtihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Hanna Sarkkinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1312.aspxHanna SarkkinenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ville Skinnarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1316.aspxVille SkinnariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Joakim Strandhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1318.aspxJoakim StrandSvenska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Sari Essayahhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Teuvo Hakkarainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1107.aspxTeuvo HakkarainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Lasse Hautalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Antti Lindtmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1147.aspxAntti LindtmanSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markku Rossihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/375.aspxMarkku RossiCenterns riksdagsgrupp
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaBlå riksdagsgruppen
Maria Tolppanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juhana Vartiainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sinuhe Wallinheimohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Merja Puska, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Rolf Heikkinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2046

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi