Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Revisionsutskottet

IMG_7944kr_Tarkastus.jpg

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

ReUB 11/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
ReUB 10/2018 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
ReUB 9/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015—2018

 Senaste utlåtanden

ReUU 13/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2017 och Europeiska stabiliseringsfacilitetens (ESFS) bokslut för 2017, ledningens rapport och revisorns rapport
ReUU 12/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2017
ReUU 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
102
2018 rd
Revisionsutskottet
Tisdag 26.2.2019 kl. 12.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Biträdande generalsekreterarens begäran om utlåtande om förordnande till utskottssekreterare
Biträdande generalsekreterarens begäran om utlåtande antecknades ha inkommit. 
4
Regeringens årsberättelse 2017
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017
Berättelse
Berättelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utkast till betänkande presenteras. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet fortsätter. 
5
Bedömning av hur statens hyressystem fungerar
Utskottets eget ärende
EÄ 11/2018 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
6
Övriga ärenden
Dokumentet antecknades ha inkommit. 
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 6.3.2019 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2019-02-26 15:10:45

 Veckoplan

Revisionsutskottet
Veckoplan för veckan 10/2019

 Mötesplan

Revisionsutskottet
Mötesplan för veckorna 8—11/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Eero Heinäluomahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/392.aspxOlavi Ala-NissiläCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Olli Immonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Johanna Karimäkihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/921.aspxJohanna KarimäkiGröna riksdagsgruppen
Esko Kivirantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp
Eero Lehtihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/935.aspxEero LehtiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Maria Lohelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1148.aspxMaria LohelaLiike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
Eero Reijonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/796.aspxEero ReijonenCenterns riksdagsgrupp
Päivi Räsänenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Kaj Turunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1128.aspxKaj TurunenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pia Viitanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Ari Jalonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen
Toimi Kankaanniemihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/175.aspxToimi KankaanniemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Riitta Mäkinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1380.aspxRiitta MäkinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kari Tolvanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tapani Töllihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/800.aspxTapani TölliCenterns riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Nora Grönholm, utskottsråd
utskottets sekreterare
p. 09 432 3303, 050 594 2423

Heidi Silvennoinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, överinspektör
09 432 3314, 050 594 2421

Ulla Taari, utskottskanslisekreterare
09 432 2094

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

Revisionsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2094
trv(at)riksdagen.fi