Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

IMG_7847rk_Tyoelamajatasaarvo.jpg

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

AjUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som anknyter till genomförandet av direktivet om arbete ombord på fiskefartyg
AjUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
AjUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 Senaste utlåtanden

AjUU 9/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
AjUU 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
AjUU 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
116
2018 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Torsdag 24.1.2019 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Fastställande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs sammansättning
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
4
Statsrådets utredning: EU; Rumäniens EU-ordförandeskap inom social- och hälsovården 1.1–30.6.2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus
Statsrådets E-utredning
Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende E 107/2018 vp. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
7
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottet hör: 
överinspektör
Eerik
Tarnaala
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdetför arbetarskydd
bilaga
utvecklingschef
Helena
Ewalds
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
programchef
Salla
Toppinen-Tanner
Arbetshälsoinstitutet
bilaga
överaktuarie
Kimmo
Haapakangas
Statistikcentralen
bilaga
specialsakkunnig
Anna
Kokko
Väestöliitto ry
bilaga
chef för arbetet mot könsrelaterat våld
Johanna
Latvala
Förbundet för Mänskliga Rättigheter
bilaga
generalsekreterare
Hannele
Varsa
Delegationen för jämställdhetsärenden
bilaga
expert
Otava
Piha
Amnesty International Finländska sektionen rf
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
politices doktor, docent, direktör
Päivi
Topo
Äldreinstitutet
bilaga
Finlands primärskötarförbund SuPer rf
bilaga
justitieministeriet
bilaga
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 25.1.2019 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2019-01-24 10:26:32

 Veckoplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 Mötesplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Mötesplan för veckorna 3—9/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

Heli Järvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/930.aspxHeli JärvinenGröna riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Tarja Filatovhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Reijo Hongistohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1119.aspxReijo HongistoBlå riksdagsgruppen
Anna Kontulahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1155.aspxAnna KontulaVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jaana Laitinen-Pesolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1342.aspxJaana Laitinen-PesolaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Rami Lehtohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1344.aspxRami LehtoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ilmari Nurminenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Arto Pirttilahtihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Veronica Rehn-Kivihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1374.aspxVeronica Rehn-KiviSvenska riksdagsgruppen
Juha Rehulahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/541.aspxJuha RehulaCenterns riksdagsgrupp
Eero Reijonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/796.aspxEero ReijonenCenterns riksdagsgrupp
Eero Suutarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1111.aspxEero SuutariSamlingspartiets riksdagsgrupp
Martti Taljahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1321.aspxMartti TaljaCenterns riksdagsgrupp
Matti Torvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1372.aspxMatti TorvinenBlå riksdagsgruppen
Juhana Vartiainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eerikki Viljanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/913.aspxEerikki ViljanenCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Petri Honkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Anneli Kiljunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/791.aspxAnneli KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Antti Kurvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Antero Laukkanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1343.aspxAntero LaukkanenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Anne Louhelainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1150.aspxAnne LouhelainenBlå riksdagsgruppen
Leena Merihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1349.aspxLeena MeriSannfinländarnas riksdagsgrupp
Markus Mustajärvihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/802.aspxMarkus MustajärviVänsterförbundets riksdagsgrupp
Lenita Toivakkahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/932.aspxLenita ToivakkaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kaj Turunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1128.aspxKaj TurunenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Marjaana Kinnunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2295, 050 357 7195

Maiju Tuominen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2293, 046 920 0836

Katri Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2124

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2096
tyv(at)riksdagen.fi