Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet

IMG_8114kr_Ulkoasiain.jpg

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 15/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
UtUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atom-energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
UtUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer

 Senaste utlåtanden

UtUU 14/2018 rd
Den nordliga dimensionen: lägesöversikt och framtidsutsikter
UtUU 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
UtUU 10/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i Natos utbildningsinsats i Irak

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
123
2018 rd
Utrikesutskottet
Tisdag 5.3.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
Statsrådets U-skrivelse
En kompletterande skrivelse UJ 44/2018 vp - U 40/2018 vp har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
4
Epävirallinen kauppaministerikokous 21.-22.2.2019
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Utskottet hör: 
Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
utrikesministeriet
ambassadråd
Marja
Kuosmanen
utrikesministeriet
5
UaV:n tapaaminen Kolumbian ulkoministeri Carlos Holmes Trujillon kanssa
6
Det aktuella läget i Ryssland
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
militärprofessor, överstelöjtnant
Jyri
Raitasalo
Försvarshögskolan
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på fredagen 15.3.2019 kl 11:00 
Senast publicerat 2019-03-04 14:07:47

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 10/2019

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 10—11/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Matti Vanhanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/414.aspxMatti VanhanenCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Pertti Salolainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/259.aspxPertti SalolainenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Paavo Arhinmäkihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Simon Elohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1317.aspxSimon EloBlå riksdagsgruppen
Tiina Elovaarahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1320.aspxTiina ElovaaraBlå riksdagsgruppen
Pekka Haavistohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/118.aspxPekka HaavistoGröna riksdagsgruppen
Seppo Kääriäinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/202.aspxSeppo KääriäinenCenterns riksdagsgrupp
Tom Packalénhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1095.aspxTom PackalénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Aila Paloniemihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/811.aspxAila PaloniemiCenterns riksdagsgrupp
Antti Rinnehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1274.aspxAntti RinneSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Savolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Lenita Toivakkahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/932.aspxLenita ToivakkaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Erkki Tuomiojahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/357.aspxErkki TuomiojaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jutta Urpilainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/808.aspxJutta UrpilainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Stefan Wallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/910.aspxStefan WallinSvenska riksdagsgruppen
Ben Zyskowiczhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Eero Heinäluomahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Laura Huhtasaarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Antti Kaikkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/772.aspxAntti KaikkonenCenterns riksdagsgrupp
Ilkka Kanervahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/170.aspxIlkka KanervaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kari Kulmalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1339.aspxKari KulmalaBlå riksdagsgruppen
Katri Kulmunihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Antti Lindtmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1147.aspxAntti LindtmanSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markus Lohihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Jaana Pelkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1098.aspxJaana PelkonenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi