Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet

IMG_8114kr_Ulkoasiain.jpg

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer
UtUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
UtUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som genom skriftväxling ska upprättas mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen

 Senaste utlåtanden

UtUU 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
UtUU 10/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i Natos utbildningsinsats i Irak
UtUU 9/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
107
2018 rd
Utrikesutskottet
Onsdag 23.1.2019 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus
Statsrådets E-utredning
Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende E 107/2018 vp. 
4
Statsrådets utredning: Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi
Statsrådets E-utredning
Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende EJ 31/2018 vp - E 39/2018 vp. 
5
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
Regeringens proposition
Som grund för behandlingen ligger utkast till betänkande utdelat 22.1.2019. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Tapaaminen Ison-Britannian Suomen suurlähettilään Thomas Doddin kanssa
Utskottet hör: 
suurlähettiläs Thomas Dodd, Iso-Britannian suurlähetystö
Head of EU Political, Economic and Prosperity, Anni Ståhle, Iso-Britannian suurlähetystö
7
Pohjoinen ulottuvuus: tilannekatsaus ja tulevaisuuden näkymät
Utskottets eget ärende
EÄ 56/2018 rd
Utskottet hör: 
kl. 11.30
direktör för enheten för internationella ärenden, kommuni
Taina
Pieski
kommunikationsministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Tuija
Maanoja
kommunikationsministeriet
konsultativ tjänsteman
Saija
Vuola
miljöministeriet
specialrådgivare
Jaakko
Henttonen
utrikesministeriet
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på tisdagen 29.1.2019 klo 12.00 
Senast publicerat 2019-01-22 16:06:27

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 4/2019

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 2—11/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Matti Vanhanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/414.aspxMatti VanhanenCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Pertti Salolainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/259.aspxPertti SalolainenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaCenterns riksdagsgrupp
Paavo Arhinmäkihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Simon Elohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1317.aspxSimon EloBlå riksdagsgruppen
Tiina Elovaarahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1320.aspxTiina ElovaaraBlå riksdagsgruppen
Pekka Haavistohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/118.aspxPekka HaavistoGröna riksdagsgruppen
Seppo Kääriäinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/202.aspxSeppo KääriäinenCenterns riksdagsgrupp
Tom Packalénhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1095.aspxTom PackalénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Aila Paloniemihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/811.aspxAila PaloniemiCenterns riksdagsgrupp
Antti Rinnehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1274.aspxAntti RinneSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Savolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Lenita Toivakkahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/932.aspxLenita ToivakkaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Erkki Tuomiojahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/357.aspxErkki TuomiojaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jutta Urpilainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/808.aspxJutta UrpilainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Stefan Wallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/910.aspxStefan WallinSvenska riksdagsgruppen
Ben Zyskowiczhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Maarit Feldt-Rantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/931.aspxMaarit Feldt-RantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eero Heinäluomahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Laura Huhtasaarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1333.aspxLaura HuhtasaariSannfinländarnas riksdagsgrupp
Antti Kaikkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/772.aspxAntti KaikkonenCenterns riksdagsgrupp
Ilkka Kanervahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/170.aspxIlkka KanervaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katri Kulmunihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Maria Lohelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1148.aspxMaria LohelaLiike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Jaana Pelkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1098.aspxJaana PelkonenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi