Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet

IMG_8114kr_Ulkoasiain.jpg

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 15/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
UtUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atom-energigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
UtUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer

 Senaste utlåtanden

UtUU 14/2018 rd
Den nordliga dimensionen: lägesöversikt och framtidsutsikter
UtUU 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
UtUU 10/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i Natos utbildningsinsats i Irak

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
12
2019 rd
Utrikesutskottet
Fredag 20.9.2019 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande 
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
4
Ison-Britannian suurlähettiläs Tom Doddin tapaaminen
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen angående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU samt dess medlemsstater och Indonesien (frihandelsavtal med Indonesien)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
enhetschef
Tuuli-Maaria
Aalto
utrikesministeriet
medarbetare
Saara
Harju
utrikesministeriet
ambassadråd
Anssi
Kullberg
utrikesministeriet
Valiokunnan kannan valmistelu. 
6
Intian ulkoministeri Dr. Subrahmanyam Jaishankarin tapaaminen
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på tisdagen 24.9. kl. 12.00 
Senast publicerat 2019-09-20 08:55:03

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 37/2019

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 24—25/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi