Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller riksdagen, republikens president, statsrådet samt utrikesministeriets, justitieministeriets, inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
FsDD
1
2019 rd
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Torsdag 26.9.2019 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Ärendet har lämnats till delegationen för utlåtande. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Övriga ärenden
Försvarsministerns Utskottskväll 14.11.2019 kl. 17.30 
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-09-13 15:42:59

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Sanna Turpeinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen,utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050