Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Trafikdelegationen

Trafikdelegationen

Trafikdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
TrDD
1
2019 rd
Trafikdelegationen
Tisdag 17.9.2019 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Ärendet har inkommit till delegationen. 
Beslut fattas om uttalanden. 
4
Delegationsarbetet och höstens tidsplaner
5
Övriga ärenden
Östra Finlands delegations ställningstagande om att de föreslagna försämringarna i servicenivån på landsvägsfärjorna måste återtas antecknas som inkommet. 
Avtalade möten: 
- Fre 20.9.2019 kl. 12.00-13.00 lunch med Kuopio handelskammare i kabinett Klibbalen. - Fre 18.10.2019 kl. 8.00-9.30 möte med kommunikationsminister Marin och KoU. 
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-09-16 14:34:04

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

​Hellevi Ikävalko, utskottsråd
09 432 2100, 050 550 7490

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050