Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Trafikdelegationen

Trafikdelegationen

Trafikdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
TrDD
9
2019 rd
Trafikdelegationen
Torsdag 14.11.2019 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationen har hört: 
kommunikationsminister
Sanna
Marin
kommunikationsministeriet
bilaga
överdirektör, avdelningschef
Juhapekka
Ristola
kommunikationsministeriet
enhetschef
Sanna
Ruuskanen
kommunikationsministeriet
Förberedande debatt förs. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på torsdag 21.11.2019 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2019-11-13 16:03:27

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

​Hellevi Ikävalko, utskottsråd
09 432 2100, 050 550 7490

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050