Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Finansutskottet

IMG_7882kr_Valtiovarain.jpg

Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet. Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

FiUB 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
FiUB 38/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den
FiUB 37/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

 Senaste utlåtanden

FiUU 15/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
FiUU 14/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
FiUU 13/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
76
2018 rd
Finansutskottet
Fredag 15.3.2019 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Strategiskt projekt för kapacitet inom flygvapnet
Utskottets eget ärende
EÄ 6/2015 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
4
Strategiskt projekt för kapacitet inom marinen - Laivue 2020
Utskottets eget ärende
EÄ 9/2015 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
5
Lägesöversikt för asylsökande
Utskottets eget ärende
EÄ 11/2016 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
6
Exporten till Ryssland och utsikter för Rysslands ekonomi
Utskottets eget ärende
EÄ 43/2016 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
7
Europas fond för strategiska investeringar
Utskottets eget ärende
EÄ 44/2016 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
8
Aktuella utsikter i den globala ekonomin
Utskottets eget ärende
EÄ 60/2016 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
9
Budjettidatan visualisointipalvelun esittely
Utskottets eget ärende
EÄ 74/2016 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
10
Innehållet och de viktigaste förslagen i utredningen om utvecklingen och finansieringen av trafiknätet
Utskottets eget ärende
EÄ 1/2017 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
11
Ajankohtaista omistajaohjauksesta
Utskottets eget ärende
EÄ 53/2017 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
12
Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2018 rd
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
13
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. Inkommit TS 148/2018 rd 
14
Övriga ärenden
15
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-03-14 16:14:17

 Mötesplan

Finansutskottet
Mötesplan för veckan 11/2019

 Veckoplan

Finansutskottet
Veckoplan för veckan 11/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Timo Kallihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/402.aspxTimo KalliCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Ville Vähämäkihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1136.aspxVille VähämäkiSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Timo Harakkahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1326.aspxTimo HarakkaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Timo Heinonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/967.aspxTimo HeinonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kauko Juhantalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/157.aspxKauko JuhantaloCenterns riksdagsgrupp
Toimi Kankaanniemihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/175.aspxToimi KankaanniemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Pauli Kiuruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1137.aspxPauli KiuruSamlingspartiets riksdagsgrupp
Esko Kivirantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp
Kari Kulmalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1339.aspxKari KulmalaBlå riksdagsgruppen
Elina Lepomäkihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1279.aspxElina LepomäkiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mats Nylundhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/943.aspxMats NylundSvenska riksdagsgruppen
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Aila Paloniemihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/811.aspxAila PaloniemiCenterns riksdagsgrupp
Antti Rantakangashttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/592.aspxAntti RantakangasCenterns riksdagsgrupp
Markku Rossihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/375.aspxMarkku RossiCenterns riksdagsgrupp
Eero Suutarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1111.aspxEero SuutariSamlingspartiets riksdagsgrupp
Maria Tolppanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Matti Torvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1372.aspxMatti TorvinenBlå riksdagsgruppen
Kari Uotilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/507.aspxKari UotilaVänsterförbundets riksdagsgrupp
Pia Viitanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ozan Yanarhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1332.aspxOzan YanarGröna riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/392.aspxOlavi Ala-NissiläCenterns riksdagsgrupp
Li Anderssonhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1310.aspxLi AnderssonVänsterförbundets riksdagsgrupp
Markku Eestilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp
Lasse Hautalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/805.aspxLasse HautalaCenterns riksdagsgrupp
Reijo Hongistohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1119.aspxReijo HongistoBlå riksdagsgruppen
Ari Jalonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen
Emma Karihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1336.aspxEmma KariGröna riksdagsgruppen
Timo V. Korhonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/959.aspxTimo V. KorhonenCenterns riksdagsgrupp
Riitta Myllerhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/203.aspxRiitta MyllerSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mika Niikkohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1092.aspxMika NiikkoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Markku Pakkanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/925.aspxMarkku PakkanenCenterns riksdagsgrupp
Sari Raassinahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1307.aspxSari RaassinaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eero Reijonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/796.aspxEero ReijonenCenterns riksdagsgrupp
Joona Räsänenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1311.aspxJoona RäsänenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Joakim Strandhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1318.aspxJoakim StrandSvenska riksdagsgruppen
Raija Vahasalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/605.aspxRaija VahasaloSamlingspartiets riksdagsgrupp
Juhana Vartiainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Harry Wallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/609.aspxHarry WallinSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Peter Östmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1141.aspxPeter ÖstmanKristdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Hellevi Ikävalko, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2100, 050 550 7490

Mari Nuutila, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2056, 050 594 2428

Maarit Pekkanen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2055, 050 381 9442 

Ilkka Lahti, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2065, 050 570 0389 

Tanja Nurmi, forskare
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Sanna Turpeinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050

 Kontaktinformation

​Finansutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2045
vav(at)riksdagen.fi