Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
1
2019 rd
Jordbruksdelegationen
Onsdag 18.9.2019 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Ärendet har inkommit till delegationen. 
Delegationen har hört: 
överforstmästare
Matti
Heikurainen
jord- och skogsbruksministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Beslut fattas om uttalanden. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
Statsrådets U-skrivelse
Delegationen har hört: 
konsultativ tjänsteman
Martti
Patjas
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Virva
Terho
jord- och skogsbruksministeriet
specialsakkunnig
Anna
Laitinen
jord- och skogsbruksministeriet
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på fredag 27.9.2019 kl. 8.00. 
Senast publicerat 2019-09-17 09:36:15

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050