Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
AnDD
1
2019 rd
Arbets- och näringsdelegationen
Onsdag 18.9.2019 kl. 8.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Beslut fattas om uttalanden. 
4
Övriga ärenden
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-09-13 14:01:01

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Tanja Nurmi, forskare
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2183, 050 345 1616

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050