Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skattedelegationen

Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
82
2018 rd
Skattedelegationen
Fredag 25.1.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är tisdagen 29.1.2019 kl. 10.30. 
Senast publicerat 2019-01-23 16:20:02

 Ordförande

 

 

Esko Kivirantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Olavi Ala-Nissilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/392.aspxOlavi Ala-NissiläCenterns riksdagsgrupp
Timo Harakkahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1326.aspxTimo HarakkaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kari Kulmalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1339.aspxKari KulmalaBlå riksdagsgruppen
Elina Lepomäkihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1279.aspxElina LepomäkiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eero Suutarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1111.aspxEero SuutariSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kari Uotilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/507.aspxKari UotilaVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ville Vähämäkihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1136.aspxVille VähämäkiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ozan Yanarhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1332.aspxOzan YanarGröna riksdagsgruppen

 Adjungerade medlemmar

 

 

Timo Kallihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/402.aspxTimo KalliCenterns riksdagsgrupp
Mats Nylundhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/943.aspxMats NylundSvenska riksdagsgruppen
Pia Viitanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Peter Östmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1141.aspxPeter ÖstmanKristdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Maarit Pekkanen, utskottsråd
09 432 2055, 050 381 9442 

Ilkka Lahti, utskottsråd
09 432 2065, 050 570 0389 

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050