Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skattedelegationen

Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
2
2019 rd
Skattedelegationen
Fredag 27.9.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Ajankohtaiset asiat jaostossa
Utskottets eget ärende
Delegationen har hört: 
avdelningschef, överdirektör
Terhi
Järvikare
finansministeriet
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt
Regeringens proposition
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
finansministeriet
bilaga
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
Skattebetalarnas Centralförbund rf
Centralhandelskammaren
skatteexpert
Toni
Jääskeläinen
Finsk Handel rf
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Finlands Revisorer rf
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Delegationen har hört: 
kl. 10.20
specialsakkunnig
Anu
Rajamäki
finansministeriet
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2019-09-20 11:50:10

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Maarit Pekkanen, utskottsråd
09 432 2055, 050 381 9442 

Ilkka Lahti, utskottsråd
09 432 2070, 050 326 2790

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050