IMG_7895kr_Ymparisto.jpg

Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 2/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel och lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
MiUB 17/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
MiUB 15/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
MiUB 16/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
MiUB 14/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön

 Senaste utlåtanden

MiUU 27/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
MiUU 28/2017 rd
Revidering av de riksomfattande målen för områdesanvändningen
MiUU 26/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
MiUU 25/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
MiUU 24/2017 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordnng om fastställande för 2018 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
5
2018 rd
Miljöutskottet
Tisdag 20.2.2018 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring i utsläppshandelsdirektivet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
En kompletterande skrivelse UJ 41/2017 vp - U 25/2017 vp har lämnats till miljöutskottet för kännedom. 
4
Statsrådets utredning: Statsrådets strategi för inflytande i EU 2018
Statsrådets E-utredning
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands näringsliv rf
bilaga
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
miljöråd
Anna-Maija
Pajukallio
miljöministeriet
regeringssekreterare
Ella
Särkkä
miljöministeriet
arbets- och näringsministeriet
direktör
Harri
Juvonen
Finlands miljöcentral
ledande producentansvarsövervakare
Teemu
Virtanen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
bilaga
specialsakkunnig
Tuulia
Innala
​Finlands Kommunförbund
verkställande direktör
Riku
Eksymä
Cirkulärkraft Finland rf
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Tervola kommun
bilaga
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 21.2.2018 kl 9.30. 
Senast publicerat 2018-02-16 12:44:33

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 8/2018

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 8—12/2018

 Ordförande

 

 

Satu Hassihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Silvia Modighttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1153.aspxSilvia ModigVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Petri Honkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Susanna Huovinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/565.aspxSusanna HuovinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Olli Immonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Pauli Kiuruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1137.aspxPauli KiuruSamlingspartiets riksdagsgrupp
Hanna Kosonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1338.aspxHanna KosonenCenterns riksdagsgrupp
Rami Lehtohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1344.aspxRami LehtoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eeva-Maria Maijalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1151.aspxEeva-Maria MaijalaCenterns riksdagsgrupp
Sari Multalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1299.aspxSari MultalaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Riitta Myllerhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/203.aspxRiitta MyllerSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Martti Mölsähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1091.aspxMartti MölsäBlå riksdagsgruppen
Veera Ruohohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1309.aspxVeera RuohoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katja Taimelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ari Torniainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1120.aspxAri TorniainenCenterns riksdagsgrupp
Mirja Vehkaperähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/962.aspxMirja VehkaperäCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Ritva Elomaahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Tiina Elovaarahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1320.aspxTiina ElovaaraBlå riksdagsgruppen
Tarja Filatovhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Hannu Hoskonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Pia Kaumahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Arto Pirttilahtihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Mari-Leena Talvitiehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp
Harry Wallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/609.aspxHarry WallinSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Marja Ekroos, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2089, 050 550 7541

Tiina Honkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2090

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Miljöutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2090
ymv(at)riksdagen.fi

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.