Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Miljöutskottet

IMG_7895kr_Ymparisto.jpg

Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
MiUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen
MiUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark

 Senaste utlåtanden

MiUU 29/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
MiUU 25/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
MiUU 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
72
2018 rd
Miljöutskottet
Torsdag 18.10.2018 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Seija
Rantakallio
miljöministeriet
bilaga
expert
Piia
Kähkölä
miljöministeriet
bilaga
direktör
Jari
Keinänen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
direktör
Satu
Pääkkönen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
bilaga
miljödirektör
Mia
Nores
Vapo Oy
bilaga
miljöchef
Juha
Laurila
Infra rf
bilaga
regionchef
Hannu
Salo
Bioenergia ry
bilaga
verksamhetsledare
Anni
Mikkonen
Finska vindkraftföreningen rf
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på fredag 19.10.2018 kl. 9.30. 
Senast publicerat 2018-10-17 13:58:12

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 42—48/2018

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 42/2018

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Satu Hassihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Silvia Modighttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1153.aspxSilvia ModigVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Tiina Elovaarahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1320.aspxTiina ElovaaraBlå riksdagsgruppen
Petri Honkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Olli Immonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Pauli Kiuruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1137.aspxPauli KiuruSamlingspartiets riksdagsgrupp
Hanna Kosonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1338.aspxHanna KosonenCenterns riksdagsgrupp
Rami Lehtohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1344.aspxRami LehtoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eeva-Maria Maijalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1151.aspxEeva-Maria MaijalaCenterns riksdagsgrupp
Sanna Marinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1297.aspxSanna MarinSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna-Leena Mattilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1382.aspxHanna-Leena MattilaCenterns riksdagsgrupp
Sari Multalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1299.aspxSari MultalaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Riitta Myllerhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/203.aspxRiitta MyllerSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Saara-Sofia Sirénhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1219.aspxSaara-Sofia SirénSamlingspartiets riksdagsgrupp
Katja Taimelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ari Torniainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1120.aspxAri TorniainenCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Ritva Elomaahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Tarja Filatovhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Pertti Hakanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1322.aspxPertti HakanenCenterns riksdagsgrupp
Hannu Hoskonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Pia Kaumahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Martti Mölsähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1091.aspxMartti MölsäBlå riksdagsgruppen
Arto Pirttilahtihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Mari-Leena Talvitiehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Marja Ekroos, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Jaana Pesonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2090

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Miljöutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2090
ymv(at)riksdagen.fi