Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens skrivelser

​Senaste riksdagens skrivelser

RSk 17/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
RSk 16/2019 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
RSk 15/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
RSk 14/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
RSk 13/2019 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
RSk 12/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
RSk 11/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
RSk 10/2019 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
RSk 8/2019 rd
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
RSk 7/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
RSk 6/2019 rd
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018
RSk 5/2019 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
RSk 4/2019 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
RSk 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
RSk 2/2019 rd
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland — ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
RSk 1/2019 rd
Val av statsminister
RSk 56/2018 rd
Avslutande av riksdagens arbete, ärenden som förfallit och riksdagens sammanträdande
RSk 55/2018 rd
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
RSk 54/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
RSk 53/2018 rd
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
RSk 52/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
RSk 51/2018 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017
RSk 50/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
RSk 49/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
RSk 48/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
RSk 47/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
RSk 46/2018 rd
Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
RSk 45/2018 rd
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
RSk 44/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
RSk 43/2018 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
RSk 42/2018 rd
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
RSk 41/2018 rd
Upphäv RP 124/2017 rd
RSk 40/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015—2018
RSk 39/2018 rd
Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.
RSk 38/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
RSk 37/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
RSk 36/2018 rd
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet 2018
RSk 35/2018 rd
Hur integrationen fungerar
RSk 34/2018 rd
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
RSk 33/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
RSk 32/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
RSk 31/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
RSk 30/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
RSk 29/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018
RSk 28/2018 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017
RSk 27/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten
RSk 26/2018 rd
Utvecklingsbehov i bostadspolitiken
RSk 25/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
RSk 24/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
RSk 23/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

 Alla riksdagens skrivelser

 Riksdagens skrivelse, RSk

Riksdagens skrivelse är ett dokument där riksdagen ger regeringen eller statsrådet besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt i andra ärenden än de som gäller en proposition eller en internationell förpliktelse. 

Genom en skrivelse ger riksdagen besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt om t.ex. statsbudgeten, valet av statsminister, avbrytande eller avslutande av och sammanträdande till riksmöte, en redogörelse från statsrådet, en motion från en riksdagsledamot och val till vissa organ i riksdagen.