Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Senaste skriftliga spörsmål

SS 317/2019 rd
Skriftligt spörsmål om nedläggningen av Civil Radio i Ungern och om möjligheterna för närradioverksamhet i Finland
SS 316/2019 rd
Skriftligt spörsmål om ökning av nybörjarplatserna och höjning av examensmålen vid högskolorna i Helsingfors och Nyland
SS 315/2019 rd
Skriftligt spörsmål om anslagen för Studenternas hälsovårdsstiftelse för att utvidga tjänsterna till yrkeshögskolestuderande
SS 314/2019 rd
Skriftligt spörsmål om revidering av arbetstidslagen i fråga om militärer
SS 313/2019 rd
Skriftligt spörsmål om tryggandet av laxbestånden i framtiden
SS 312/2019 rd
Skriftligt spörsmål om jämlikheten i fråga om utbildning för närståendevårdare
SS 311/2019 rd
Skriftligt spörsmål om framtiden för kompetensen inom mikromekanik och urmakarkonst i Finland
SS 310/2019 rd
Skriftligt spörsmål om hur Postens distributionsproblem påverkar utkomstskyddet för arbetslösa
SS 309/2019 rd
Skriftligt spörsmål om behovet av att förnya tillstånden för reglering av vattendrag
SS 308/2019 rd
Skriftligt spörsmål om användning av skattemedel för projekt och kampanjer mot hatretorik
SS 307/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att förbjuda dumpning av snö i havet
SS 306/2019 rd
Skriftligt spörsmål om tjänster som berättigar till hushållsavdrag
SS 305/2019 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder för att förbättra sysselsättningen bland utvecklingsstörda
SS 304/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att införa bestämmelser om obligatorisk användning av välbeprövade vinterdäck
SS 303/2019 rd
Skriftligt spörsmål om Finlands finansiella ställning vid kontrollen av Schengenområdets yttre gränser
SS 302/2019 rd
Skriftligt spörsmål om en finsk version av den isländska modellen i fritidsverksamheten för barn
SS 301/2019 rd
Skriftligt spörsmål om personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken
SS 300/2019 rd
Skriftligt spörsmål om kriminalisering av medlemskap i terroristorganisationer
SS 299/2019 rd
Skriftligt spörsmål om statligt stöd för salmonellaförsäkring för boskapsgårdar
SS 298/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att stödja nativiteten genom att beakta vårdnaden av barn i intjänande av pension
SS 297/2019 rd
Skriftligt spörsmål om läget i Irak
SS 296/2019 rd
Skriftligt spörsmål om Finlands asylpolitik i EU
SS 295/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att säkerställa posttjänsterna
SS 294/2019 rd
Skriftligt spörsmål om arbetsrelaterat uppehållstillstånd efter avslag på asylansökan och förhindrande av missbruk av asylsystemet
SS 293/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att begränsa snabblåneföretags verksamhet
SS 292/2019 rd
Skriftligt spörsmål om indragning och återkrav av statsunderstöd till Finsk Ungdom
SS 291/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att se till att polisernas försäkringsskydd är tillräckligt
SS 290/2019 rd
Skriftligt spörsmål om godkännande av Finlands flagga som en del av polisens och fångvårdens tjänstedräkter
SS 289/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att se till att närståendevårdare orkar med arbetet
SS 288/2019 rd
Skriftligt spörsmål om nya undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer i grundskolan
SS 287/2019 rd
Skriftligt spörsmål om Rundradions programutbud
SS 286/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regionförvaltningsverkens inspektioner samt missförhållanden och försummelser i äldreomsorgen
SS 285/2019 rd
Skriftligt spörsmål om hur studier för examen på andra stadiet i Sverige påverkar statsandelen för kommunen
SS 284/2019 rd
Skriftligt spörsmål om offentligheten av uppgifter som gäller miljökonsekvenserna av gruvprojekt
SS 283/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att stoppa sexuellt utnyttjande av barn
SS 282/2019 rd
Skriftligt spörsmål om en FN-konvention om företag och mänskliga rättigheter
SS 281/2019 rd
Skriftligt spörsmål om sysselsättningsläget i Norra Savolax och Norra Karelen
SS 280/2019 rd
Skriftligt spörsmål om störande av rättegång samt påtryckning
SS 279/2019 rd
Skriftligt spörsmål om snabbavvisning av desertörer som söker asyl
SS 278/2019 rd
Skriftligt spörsmål om beväringarnas rättssäkerhet och behovet av ytterligare lagstiftning
SS 277/2019 rd
Skriftligt spörsmål om vägnätets tillstånd i Savolax-Karelen
SS 276/2019 rd
Skriftligt spörsmål om behovet av tillstånd till penninginsamling för utsläppskompensation
SS 275/2019 rd
Skriftligt spörsmål om elskatt på värmepumpar och maskinhallar som producerar värme till fjärrvärmenätet
SS 274/2019 rd
Skriftligt spörsmål om Finlands penningspelssystem och förebyggande av spelrelaterade problem
SS 273/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens utsläppsminskningsmål
SS 272/2019 rd
Skriftligt spörsmål om skydd av skogsnaturen längs bäckar
SS 271/2019 rd
Skriftligt spörsmål om de chockhöjda fastighetsskatterna i skärgården
SS 270/2019 rd
Skriftligt spörsmål om stärkande av undervisningen i hälsokunskap inom yrkesutbildningen
SS 269/2019 rd
Skriftligt spörsmål om nationella riktlinjer för vård vid endometrios
SS 268/2019 rd
Skriftligt spörsmål om avläggande av studentexamen på engelska

 Alla skriftliga spörsmål

 Skriftligt spörsmål, SS

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.