Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Senaste skriftliga spörsmål

SS 51/2019 rd
Skriftligt spörsmål om elsparkcyklar och säkerhet
SS 50/2019 rd
Skriftligt spörsmål om lagstadgad skyldighet för alla fysiska och juridiska personer att redovisa för andras medel som de innehar
SS 49/2019 rd
Skriftligt spörsmål om utevistelse för äldre och personer i långtidsvård
SS 48/2019 rd
Skriftligt spörsmål om användningen av Valamo klosters egentillverkade nattvardsdrycker
SS 47/2019 rd
Skriftligt spörsmål om läget beträffande anmälningsplikten för tävlingspriser
SS 46/2019 rd
Skriftligt spörsmål om förlängt förbud mot fiske med nät i Saimen fram till slutet av augusti
SS 45/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regeringsåtgärder mot påverkansförsök med myndigheter som måltavlor
SS 44/2019 rd
Skriftligt spörsmål om betalningssvårigheter hos yrkesstuderande ungdomar vid återbetalning av studielån
SS 43/2019 rd
Skriftligt spörsmål om anvisningar för tillämpningen av den nya skjutvapenlagen
SS 42/2019 rd
Skriftligt spörsmål om rehabilitering av krigsvärnlösa
SS 41/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga samarbetet mellan universiteten inom det tekniska området
SS 40/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att förebygga eutrofieringen i Östersjön och Finska viken
SS 39/2019 rd
Skriftligt spörsmål om lagligheten av försäljningen av fisketillstånd för Tana älv
SS 38/2019 rd
Skriftligt spörsmål om säkerställandet av kvaliteten på utbildningen inom vårdbranschen och det praktiska genomförandet av höjningen av vårdardimensioneringen
SS 37/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att ingripa i olaglig näthandel av djur
SS 36/2019 rd
Skriftligt spörsmål om ID-märkning och registrering av katter
SS 35/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att rensa vägkanterna från främmande arter
SS 34/2019 rd
Skriftligt spörsmål om den ekonomiska bördan för mikroföretag till följd av lagstiftningen om penningtvätt
SS 33/2019 rd
Skriftligt spörsmål om nedläggningen av sågverket i Kides och om sysselsättningsläget i Norra Karelen
SS 32/2019 rd
Skriftligt spörsmål om en officiell ursäkt till offren för tvångssterilisering
SS 31/2019 rd
Skriftligt spörsmål om alkoholskatten
SS 30/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att återinföra celiakiersättningen och reda upp situationen
SS 29/2019 rd
Skriftligt spörsmål om minoritetsägarnas ställning i fråga om kurser som genomförs via Aiko Academy Oy
SS 28/2019 rd
Skriftligt spörsmål om myrskydd
SS 27/2019 rd
Skriftligt spörsmål om parkering för de anställda inom hemvården
SS 26/2019 rd
Skriftligt spörsmål om delaktighet i arbetslivet för dem som fått symtom eller insjuknat på grund av dåligt inomhusklimat
SS 25/2019 rd
Skriftligt spörsmål om en jämlik och rättvis nationell fördelning av medel ur EU:s strukturfonder
SS 24/2019 rd
Skriftligt spörsmål om parkeringstillstånd för de anställda inom hemvården
SS 23/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att tillåta midsommarbrasor genom myndighetsprövning
SS 22/2019 rd
Skriftligt spörsmål om att begära att Sverige ska lämna tillbaka stulna lik till sina hemförsamlingar
SS 21/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande
SS 20/2019 rd
Skriftligt spörsmål om personalrelaterade problem vid Nödcentralsverket
SS 19/2019 rd
Skriftligt spörsmål om de studerandes inköp av glasögon
SS 18/2019 rd
Skriftligt spörsmål om hemkommunsersättning till den som ordnar grundläggande utbildning
SS 17/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder gällande utländska stridande jämte familjemedlemmar som redan befinner sig i landet och som återvänder till Finland från utlandet samt om säkerhetshot i anknytning till problemet
SS 16/2019 rd
Skriftligt spörsmål om Postis brevutdelning
SS 15/2019 rd
Skriftligt spörsmål om tjänsten Mina Kanta-sidor
SS 14/2019 rd
Skriftligt spörsmål om tillräckliga anslag till Nödcentralsverket samt tillgången på personal och personalens välbefinnande i arbetet
SS 13/2019 rd
Skriftligt spörsmål om resurser för vård och förebyggande av C-hepatit
SS 12/2019 rd
Skriftligt spörsmål om inverkan av ersättningar till familjevårdare på barnets studiepenning
SS 11/2019 rd
Skriftligt spörsmål om en förlängning av det nationella minnesprogrammet
SS 10/2019 rd
Skriftligt spörsmål om dimensioneringen av vårdpersonal inom äldreomsorgen
SS 9/2019 rd
Skriftligt spörsmål om förbättring och utvecklande av kustbanan
SS 8/2019 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens storviltspolitik
SS 7/2019 rd
Skriftligt spörsmål om begränsning av vård av patienter med funktionshinder i hälso- och sjukvården
SS 6/2019 rd
Skriftligt spörsmål om möjligheten att studera och få ekonomisk trygghet för elever som insjuknat på grund av problem med inomhusluften i skolor
SS 5/2019 rd
Skriftligt spörsmål om verksamheten vid Kaunisvaaragruvan i Torne och Muonio älvs avrinningsområde
SS 4/2019 rd
Skriftligt spörsmål om säkerheten i framtida datanät
SS 3/2019 rd
Skriftligt spörsmål om yttrande- och åsiktsfrihet
SS 2/2019 rd
Skriftligt spörsmål om tillgodoseendet av rösträtten under beväringstjänsten

 Alla skriftliga spörsmål

 Skriftligt spörsmål, SS

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.