Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Interpellationer

​Senaste interpellationer

IP 1/2019 rd
Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik
IP 3/2018 rd
Interpellation om läget i äldreomsorgen
IP 2/2018 rd
Interpellation om arbetsvillkoren för unga
IP 1/2018 rd
Interpellation om en jämlik utbildning
IP 4/2017 rd
Interpellation om den ökande ojämlikheten
IP 3/2017 rd
Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden
IP 2/2017 rd
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform
IP 1/2017 rd
Interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna
IP 3/2016 rd
Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket
IP 2/2016 rd
Interpellation om Finlands riktning
IP 1/2016 rd
Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet
IP 5/2015 rd
Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information
IP 4/2015 rd
Interpellation om sysselsättningspolitiken
IP 3/2015 rd
Interpellation om följderna av regeringens trafikpolitiska mål för medborgarna och den regionala tillgängligheten
IP 2/2015 rd
Interpellation om konsekvenserna av regeringens beslut för pensionstagarna

 Alla interpellationer

 Interpellation, IP

Interpellation är en fråga som minst 20 riksdagsledamöter ställer till regeringen eller en minister om ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde i syfte att mäta regeringens eller ministerns förtroende.

Regeringen ska besvara interpellationen i plenum inom 15 dagar. Efter att ha fått svar på interpellationen debatterar riksdagen ärendet och avslutar debatten med omröstning om förtroendet för regeringen eller ministern.