Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas lagmotioner

​Senaste lagmotioner

LM 31/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 och 4 kap. i arbetsavtalslagen
LM 30/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 kap. 10 § i strafflagen
LM 29/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 82 § i kommunallagen
LM 25/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om studiestöd
LM 26/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om studiestöd
LM 27/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om stöd för närståendevård
LM 28/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen
LM 10/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 och 27 § i lagen om studiestöd
LM 24/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner
LM 13/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om källskatt för löntagare från utlandet

 Alla lagmotioner

 Lagmotion, LM

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.