Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas lagmotioner

​Senaste lagmotioner

LM 1/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
LM 2/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
LM 3/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering
LM 104/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen
LM 103/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen
LM 102/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av jaktlagen
LM 101/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 kap. 4 § och 11 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
LM 100/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 43 § i lagen om småbarnspedagogik
LM 99/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 och 20 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
LM 98/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 14 och 15 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

 Alla lagmotioner

 Lagmotion, LM

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.