Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas lagmotioner

​Senaste lagmotioner

LM 93/2018 rd
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om elev- och studerandevård samt 16 a och 17 § i lagen om grundläggande utbildning
LM 90/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 64 § i inkomstskattelagen
LM 92/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 26 § i lagen om privata säkerhetstjänster
LM 91/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 § i alkohollagen
LM 89/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal
LM 88/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 52 § i utlänningslagen
LM 87/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 116 c § i inkomstskattelagen
LM 85/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
LM 86/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen
LM 84/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den

 Alla lagmotioner

 Lagmotion, LM

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.