Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsministerns upplysningar

​Senaste statsministerns upplysningar

SU 1/2019 rd
Statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019
SU 3/2018 rd
Statsministerns upplysning om utvecklingspolitiska resultatrapporten 2018
SU 2/2018 rd
Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021
SU 1/2018 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2018 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen
SU 5/2017 rd
Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028
SU 4/2017 rd
Statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden
SU 3/2017 rd
Statsministerns upplysning om förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska samt i den EU-politiska omvärlden
SU 2/2017 rd
Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen
SU 1/2017 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen
SU 3/2016 rd
Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket
SU 2/2016 rd
Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik
SU 1/2016 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2016 och de viktigaste propositionerna
SU 4/2015 rd
Statsministerns upplysning om social- och hälsovårdsreformen och bildandet av självstyrande områden
SU 3/2015 rd
Statsministerns upplysning om en bedömning av utredningen om säkerheten vid kärnavfallshanteringen
SU 2/2015 rd
Statsministerns upplysning om spetsprojekt och reformer
SU 1/2015 rd
Statsministerns upplysning om planerad avreglering

 Alla statsministerns upplysningar

 Statsministerns upplysning, SU

Statsministerns upplysning är muntlig information som statsministern eller någon annan av statsministern tillförordnad minister ger riksdagen i en aktuell fråga. Statsministerns upplysning kan inte remitteras till utskott för behandling, och riksdagen fattar inget beslut om upplysningen.