Finlands delegation i parlamentariska partnerskapsmötet Asien-Europa

Syftet med ASEP (Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting) är att främja samarbetet mellan de asiatiska och europeiska parlamenten och att erbjuda parlamentarikerna möjlighet att påverka ASEM-processen. Toppmöten ordnas med två års mellanrum, turvis i Asien och Europa. Som EU:s ordförandeland var Finland värd för mötet 2006. År 2016 arrangeras mötet av det mongoliska parlamentet.

Samarbetsforumet för Asien och Europa ASEM (Asia Europe Meeting) inrättades 1996 för att stärka dialogen mellan världsdelarna. Samarbete bedrivs inom politiska, ekonomiska samt kulturella och sociala frågor. Riktlinjerna läggs fast vid toppmöten mellan statscheferna vartannat år.

ASEP är ASEM-mötenas parlamentariska dimension. I toppmötena deltar parlamenten i ASEM-länderna samt Europaparlamentet. För närvarande medverkar 50 parlament: EU-länderna, EP, 16 asiatiska stater, Ryssland, Australien, Nya Zeeland, Norge och Schweiz.
 
Finlands delegation ska nationellt följa upp hur slutdeklarationerna från ASEP genomförs och ta initiativ till utveckling av samarbetet mellan Asien och Europa. Dessutom deltar delegationen aktivt i förberedelserna inför nästa ASEP-möte och deklaration.