Världsbankens och Internationella valutafondens parlamentariska nätverk

Syftet med nätverket är att involvera parlament över hela världen i samtalet om den globala utvecklingen och förbättra parlamentarikernas möjligheter att påverka utvecklingssamarbetet.

Nätverkets synligaste evenemang är den årliga konferensen. Därutöver ordnas möten mellan parlamentariker i utvecklingsländerna och donationsländerna. Nätverket står också bakom en rad forsknings- och utbildningsprojekt.

Nätverket är öppet för alla parlamentariker i länder som är medlemmar i Världsbanken. Styrelsen består av tolv parlamentariker från olika delar av världen. Riksdagens presidium beslutar från fall till fall vilka som ska ingå i Finlands delegation vid nätverkets konferenser.