​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Statsbudgeten för 2021

Regeringens proposition om statsbudgeten för 2021 lämnades till riksdagen måndagen den 5 oktober 2020. Riksdagsbehandlingen av budgeten inleddes med remissdebatt onsdagen den 7 oktober.

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen tas budgetpropositionen på nytt upp i plenum i december.​

Remissdebatt oktober 2020

Riksdagsbehandlingen av nästa års budget inleddes onsdagen den 7 oktober då finansminister Matti Vanhanen (cent) presenterade regeringens proposition till statsbudgeten för 2021. Remissdebatten avslutades onsdagen den 14 oktober. Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling. 

I regeringens budgetproposition för 2021 beräknas inkomsterna uppgå till 53,4 miljarder euro. Anslagen föreslås uppgå till 64,2 miljarder euro.  Budgetproposition uppvisar ett underskott på 10,8 miljarder euro. 

​Utskottsbehandling

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. När utskottsbehandlingen är slutförd tas ärendet på nytt upp i plenum i december. Som grund för behandlingen låg då finansutskottets betänkande.​

​Budgetmotioner

Riksdagsledamöterna kan lämna i budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen, till och med fredagen den 16 oktober.​