​​​

​Statsbudgeten för 2021

Riksdagen utövar sin budgetmakt först och främst genom statsbudgeten. Budgetbehandlingen i riksdagen börjar med en remissdebatt i plenum. Den är en av årets viktigaste debatter. Det första anförandet hålls vanligtvis av finansministern som presenterar budgetens huvudlinjer. Remissdebatten avslutas med att budgetpropositionen remitteras till finansutskottet för vidare behandling. Efter utskottsbehandlingen återupptas behandlingen  i plenum. Plenarbehandlingen av budgeten pågår i flera dagar och det kan förekomma flera hundra omröstningar.

Remissdebatt om budgeten i oktober 2020

Budgetpropositionen för 2021 och de anknytande propositionerna med förslag till budgetlagar lämnas till riksdagen måndagen den 5 oktober 2020.

Onsdag 7.10 kl. 10.00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar.

Torsdag 8.10 kl. 10.00

Remissdebatten om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar fortsätter. (Paus i plenum kl. 13 - 16). Muntlig frågestund kl. 16 - 17. Remissdebatten fortsätter.

Fredag 9.10 kl. 13.00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar.