​Behandlingen av 2023 års statsbudget

Behandlingen i riksdagen inleds med en remissdebatt om budgetpropositionen. Efter remissdebatten skickas budgetpropositionen till finansutskottet.

Efter utskottsbehandlingen tas budgetpropositionen på nytt upp i plenum i december. Behandlingen i plenum tar flera dagar och kan omfatta hundratals omröstningar.

På den här sidan publiceras tidtabellen för riksdagens behandling av budgeten och behandlingens viktigaste handlingar.

​Enda behandling av 2023 års budget

Responsdebatten om statsbudgeten år 2023 inleds onsdagen den 14.12.2022 klockan 10. Behandlingen av budgeten börjar med allmän debatt om hela budgetpropositionen. Propositionen behandlas utifrån finansutskottets betänkande.

Efter finansutskottets ordförandes föredragningsanförande (10 min) fortsätter debatten med gruppanföranden. Därefter håller finansministern ett anförande på högst sju minuter. Den allmänna debatten om hela budgetpropositionen slutförs samma dag.

Allmänna debatter om huvudtitlar förs enligt ett separat schema. Ordförandena för finansutskottets delegationer presenterar (5 min) den del av betänkandet som angår deras egna huvudtitel, varefter ett 5 minuters anförande är reserverat för ministern/ministrarna före debatten.

De allmänna debatterna om huvudtitlar som är inplanerade på en given dag slutförs också samma dag.

Riksdagsbehandlingen av alternativa budgetar

​Debatt om Sannfinländarnas, Samlingspartiets och Kristdemokratiska riksdagsgruppernas alternativa budgetar förs onsdagen den 30 november. De alternativa budgetarna behandlas i riksdagen som debattinitiativ.

DI 16/2022 rd
Debattinitiativ om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2023
Läs behandlingsinfo om Samlingspartiets alternativa budget

DI 17/2022 rd
Debattinitiativ om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2023
Läs behandlingsinfo om Kristdemokraternas alternativa budget

DI 18/2022 rd
Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2023​
Läs behandlingsinfo om Sannfinländarnas alternativa budget

Remissdebatt om statsbudgeten

​Tisdagen den 20.9.2022 kl. 12 förs en remissdebatt i plenum om budgetpropositionen för 2023 års statsbudget och budgetmotioner.

Efter finansminister Annika Saarikkos föredragningsanförande (10 min.) fortsätter remissdebatten med högst 7 minuter långa gruppanföranden. Efter gruppanföranderundan och ett replikskifte fortsätter debatten som snabbdebatt i gruppanförandeordning, från största riksdagsgruppen till den minsta.

Tisdag 20.9 kl. 12.00

Remissdebatt (minister Saarikkos föredragningsanförande, gruppanföranden, replikskifte och allmän debatt). Debatten avbryts senast klockan 22.

Läs plenarprotokollet från tisdagen 20.9​

Onsdag 21.9 kl. 10.00

Remissdebatt fortsätter och avbryts senast klockan 22.

Läs plenarprotokollet från onsdagen 21.9​

Torsdag 22.9 kl. 10.00

Remissdebatten fortsätter. Paus i plenum för gruppmöten kl. 13–16. Muntlig frågestund kl. 16–17, varefter remissdebatten fortsätter och avbryts senast klockan 22.

Läs plenarprotokollet från torsdagen 22.9​

Tisdag 27.9 kl. 14.00

Remissdebatten fortsätter och slutförs (tidsgränsen kl. 22 tillämpas inte). Enligt ett särskilt tidsschema har ministrarna möjlighet att presentera (5 min.) budgeten till den del som gäller deras ansvarsområde. Under debatten ger talmannen ordet för repliker som får vara högst 1 minut långa. Schemat för ministeranförandena anmäls separat.

Propositionen för statsbudgeten 2023 skickas efter slutförd remissdebatt till finansutskottet, som de andra utskotten kan ge utlåtanden åt. Det ska enligt arbetsordningen ske inom 30 dagar, med andra ord senast 27.10.2022.

Riksdagsledamöterna måste lämna in budgetmotioner senast fredagen 30.9.2022 kl. 12.00.

Läs plenarprotokollet från tisdagen 27.9​