Riksdagsledamöternas litteratur – Arkadia-samlingen

Riksdagsledamöterna är aktiva skribenter. Politikerna för gärna fram sina tankar i offentligheten genom att skriva kolumner och artiklar i tidningar och tidskrifter. Dessa har endast sporadiskt lagrats i Riksdagsbibliotekets samling. Däremot förvärvar vi böcker om bibliotekets ämnesområden som riksdagsledamöterna har skrivit och redigerat. Genom att samla in den litteratur som riksdagsledamöterna skriver vill Riksdagsbiblioteket framhäva hur viktig den skriftliga kulturen är för de finländska riksdagsledamöterna.

Arkadia-samlingen innehåller böcker som riksdagsledamöterna skrivit från och med 1907. I beståndet ingår inte facklitteratur som ledamöterna skrivit inom sitt eget område. Samlingen kompletteras fortlöpande med nya böcker.

Alla böcker i samlingen finns på samma plats i Riksdagsbiblioteket. Samlingen finns på bibliotekets betjäningsvåning. Böckerna kan bara läsas på biblioteket, de lånas inte hem. Men av många verk finns det låneexemplar.

Bekanta dig med Arkadia-samlingen