​Litteratur om riksdagen

Bekanta dig med publikationerna i Riksdagsbiblioteket. Samlingsuppgifterna finns i databasen Selma​.

Ledamotsmatriklar

Suomen eduskunta : valittu... = Finlands riksdag : vald... Ilmestynyt vuodesta 1922 lähtien vaalikausittain. Kansanedustajien elämäkertatiedot, tiedot jäsenyyksistä nykyisissä ja entisissä toimielimissä sekä tietoja yhteiskunnallisesta toiminnasta.
Tillgång till Suomen eduskunta -publikation i Riksdagsbiblioteket

Eduskunta vuoden... varsinaisilla valtiopäivillä = Riksdagen: riksmötet... Ilmestyi vuosina 1907–2009 valtiopäivittäin. Tiedot eduskunnan kokoonpanosta, eduskunnan valitsemista toimielimistä, eduskunnan kansliasta, eduskunnan yhteydessä toimivista virastoista ja eduskuntaryhmistä.
Tillgång till Eduskunta vuoden... varsinaisilla valtiopäivillä -publikation i Riksdagsbiblioteket kirjastossa

Suomen kansanedustajat = Finlands folkvalda : 1907. Helsinki, 2006.
Tillgång till Suomen kansanedustajat -publikation i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustajat 1907–2000 = Finlands riksdagsledamöter 1907–2000. 2 osaa. Helsinki, 2000.
Tillgång till Suomen kansanedustajat 1907–2000 -publikation i Riksdagsbiblioteket

​Historia

Självständighet och demokrati : parlamentarikernas roll i Finlands historia 1917–1920 / Henrik Meinander. Riksdagen, 2016.

Kansanvallan pitkä tie. Suomen edustuksellinen demokratia ja kansalaisyhteiskunta vuodesta 1863 nykypäivään / Henrik Meinander. Eduskunta, 2013.
Tillgång till Meinanderspublikation i Riksdagsbiblioteket

Suomen eduskunta 100 vuotta. 1–12. Helsinki, 2006–2008. 12 osaa.
Tillgång till Suomen eduskunta 100 vuotta-julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Edustuksellisen kansanvallan läpimurto Suomessa / Juhani Mylly. Helsinki, 2006.
Tillgång till Myllys publikation i Riksdagsbiblioteket

Tasavallan tiellä : eduskunta sadan vuoden kuvina / Jorma Komulainen, Unto Hämäläinen. Helsinki, 2006.
Tillgång till Komulainens m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006 = Öppningsanföranden vid riksmötena 1907–2006 / Linda Backman ...et al. (toim.). Helsinki, Eduskunnan kirjasto, 2006. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä, 8.
Tillgång till Backmans m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Suomen eduskunta : kansanvaltaa eilisestä huomiseen / Riitta Uosukainen …et al. Helsinki, 2000.
Tillgång till Uosukainens m.fl. publikation i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustuslaitoksen historia 1–12 / Eduskunnan historiakomitea. Helsinki, 1958–1982. 12 osaa.
Tillgång till Suomen kansanedustuslaitoksen historia -publikation i Riksdagsbiblioteket

Övrigt

Suomen eduskuntatalo : kokonaistaideteos, itsenäisyysmonumentti ja kansallisen sovinnon representaatio / Liisa-Maria Hakala-Zilliacus. Helsinki, 2002.
Tillgång till Suomen eduskuntatalo -publikation i Riksdagsbiblioteket

Puhemiehet : muotokuvia eduskunnan kokoelmista / Liisa Lindgren (toim.) Artikkelit: Liisa Lindgren, Timo Turja. Helsinki, 2007.
Tillgång till Lindgrens publikation i Riksdagsbiblioteket