​Litteratur om riksdagen

Bekanta dig med publikationerna i Riksdagsbiblioteket. Samlingsuppgifterna finns i databasen Selma.

Ledamotsmatriklar

Suomen eduskunta : valittu … = Finlands riksdag : vald … Helsingfors, 1922–.
Kommit ut varje valperiod sedan 1922.
Bibliografiska uppgifter om riksdagsledamöterna, deras riksdagsuppdrag förr och nu samt deras samhälleliga uppdrag. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Eduskunta vuoden … valtiopäivillä = Riksdagen: riksmötet … Helsingfors, 1907–.
Utkom per riksmöte under åren 1907–2009. Riksdagens sammansättning, organ som riksdagen valt, riksdagens kansli, fristående ämbetsverk och riksdagsgrupper. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustajat = Finlands folkvalda : 1907. Helsingfors, 2006.  Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustajat = Finlands riksdagsledamöter : 1907–2000. Vol. 1–2. Helsingfors, 2000. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

​Historia

Självständighet och demokrati : parlamentarikernas roll i Finlands historia 1917–1920.  Text: Henrik Meinander. Riksdagen, 2016. 26 s.

Den långavägen till ett folkstyrt samhälle : den representativa demokratin och medborgarsamhället i Finland, från år 1863 fram till våra dagar. Text : Henrik Meinander. Riksdagen, 2013. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Suomen eduskunta 100 vuotta. 1 - 12. Helsingfors, 2006-2008. 12 volymer. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Den representativa demokratins genombrott i Finland. Helsingfors, 2006. Text: Juhani Mylly. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

På republikens väg : riksdagens hundra år i bilder. Jorma Komulainen; Unto Hämäläinen [text]. Helsingfors, 2006. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Valtiopäivien avajaispuheet 1907-2006 = Öppningsanföranden vid riksmötena 1907-2006. Redaktion: Linda Backman ... et al. Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 2006. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä, 8. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Suomen eduskunta : kansanvaltaa eilisestä huomiseen. Helsingfors, 2000. Författarna: Seppo Hentilä, Jaakko Nousiainen, Mikael Hidén, Seppo Tiitinen, Liisa-Maria Hakala. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustuslaitoksen historia. Eduskunnan historiakomitea 1 - 12. Helsingfors, 1958 - 1982. 12 volymer. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Övrigt

Suomen eduskuntatalo : kokonaistaideteos, itsenäisyysmonumentti ja kansallisen sovinnon representaatio. Liisa-Maria Hakala. Helsingfors, 2002.
Doktorsavhandling. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Talmän : porträtt ur riksdagens samlingar. Redaktör: Liisa Lindgren ; Artiklar: Liisa Lindgren, Timo Turja. Helsingfors, 2007.  Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket