​Riksdagens bildarkiv

Bildarkivet förestår riksdagens bildsamling och svarar för utlåning och vägledning om användningen. Samlingen växer via regelbunden fotografisk dokumentation av riksdagens arbete. Bildarkivet kan också ta emot donationer bestående av fotografier med riksdagsmotiv.

​Bildarkivets samling

Riksdagens bildarkiv innehåller drygt 200 000 fotografier med motiv från riksdagen och riksdagens arbete. Samlingen består av bilder på nuvarande riksdagsledamöter, arkitektur i riksdagen, plenum, besök och annat med riksdagsanknytning. Bilderna får användas gratis. Äldre material förekommer bara sparsamt och största delen av bilderna är tagna efter 1960. Digitala bilder infördes i början av 2000-talet.

Riksdagens Flickr-konto och bildbank

Ansiktsbilder av de nuvarande ledamöterna finns på sidan Fotografier av riksdagsledamöter 2019.

Aktuella bilder från riksdagen publiceras på Flickr-kontot FinnishParliament. Bilderna får användas för informationsförmedling förutsatt att god sed följs.

En liten del av samlingen i bildarkivet är tillgänglig på riksdagens bildbank. Där hittar du ansiktsbilder av de nuvarande riksdagsledamöterna, bilder på arkitekturen i riksdagen och illustrationsbilder.

Bildarkivet svarar på förfrågningar om bilder i övrigt. Rätten att använda bilder varierar och frågan måste utredas från fall till fall. Bilder levereras digitalt.