Borgå lantdag 1809

Öppnande

Kejsar Alexander I:s tal vid lantdagens öppnande den 28 mars 1809 på franska, svenska och finska. I verket Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006 = Öppningsanföranden vid riksmötena 1907–2006. Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 2006. s. 19–20. 

Kejsar Alexander I:s regentförsäkran, daterad den 27 mars 1809. Kejsaren avlade sin regentförsäkran vid festligheterna i Borgå domkyrka den 29 mars 1809.

Öppnande på ryska i verket Protocol, hållit i det Högvördiga Präste Ståndet vid Landtdagen i Borgå Stad år 1809. Helsingfors, 1899. s. 455.

Öppnande på svenska i verket Skildringar ur Finlands nyare historia. 1 / Robert Castrén. Helsingfors : G. W. Edlund, 1882. s. 142.

Öppnande på finska i verket Suomenkielisiä historiallisia asiakirjoja Ruotsin vallan ajalta (vuosilta 1548–1809) / toim. Kustavi Grotenfelt. Helsinki, 1912. s. 344–345.

Avslutning

Kejsar Alexander I:s tal vid lantdagens avslutande den 18 juli 1809

Avslutning på franska i verket Protocol, hållit i det Högvördiga Präste Ståndet vid Landtdagen i Borgå Stad år 1809. Helsingfors, 1899. 514–515.

Avslutning på svenska i verket Skildringar ur Finlands nyare historia. 1 / Robert Castrén. Helsingfors : G. W. Edlund, 1882. s. 221–222.

Avslutning på finska i verket Porvoon valtiopäivät vuonna 1809 / Robert Castrén. Helsinki, 1892. s. 89–90.

​Källor

Lantdagshandlingar 1809: handlingarna och protokollen från de stånden

Skildringar ur Finlands nyare historia, 1 / Robert Castrén. Helsingfors, G. W. Edlund, 1882.
Tillgång till Skildringar ur Finlands nyare historia -publikation i Riksdagsbiblioteket

Porvoon valtiopäivät vuonna 1809 / Robert Castrén. Helsinki, 1892.
Tillgång till Porvoon valtiopäivät vuonna 1809 -publikation i Riksdagsbiblioteket

Suomen valtiopäiväin historia / E.G. Palmén. Porvoo, WSOY, 1910.
Tillgång till Palméns publikation i Riksdagsbiblioteket

Suomenkielisiä historiallisia asiakirjoja Ruotsin vallan ajalta (vuosilta 1548–1809) / Kustavi Grotenfelt (toim.). Helsinki, 1912.
Tillgång till Grotenfelts publikation i Riksdagsbiblioteket

Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006 : Öppningsanföranden vid riksmötena 1907–2006. Helsinki, Eduskunnan kirjasto, 2006.
Tillgång till Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006 -publikation i Riksdagsbiblioteket

Borgå 1809 : ceremoni och fest / Henrika Tandefelt. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2009. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 718.
Tillgång till Borgå 1809 : ceremoni och fest -publikation i Riksdagsbiblioteket

Porvoo 1809 : juhlamenoja ja tanssiaisia / Henrika Tandefelt. Helsinki, Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 1214.
Tillgång till Porvoo 1809 : juhlamenoja ja tanssiaisia -publikation i Riksdagsbiblioteket

Samlat av Kristiina Hakala, september 2016, uppdaterat november 2018, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi