EU-informationskällor efter temaområde

Här finns EU-informationskällor sorterade efter EU:s 21 politikområden. Länkarna går till Europa-servern, kommissionens generaldirektorat, den gällande EU-lagstiftningen, sammanfattningar av lagstiftningen och lagstiftning under utarbetande i Eurlex. Information om det nationella perspektivet på de olika politikområdena finns på våra ministeriers webbplatser.