Viktiga EU-publikationer

Europeiska unionens publikationsbyrå är den officiella utgivaren för EU:s institutioner och andra organ. Byrån anlitas av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och unionens övriga byråer och organ. EU Bookshop är en nätbokhandel och ett publikationsarkiv för EU-institutionerna. ​

Uppslagsverk

EU-perusteos​ / Heli Satuli. Helsinki, Ulkoasiainministeriö, Eurooppatiedotus, 2020. 2., uud. laitos. 191 s.

ESO European sources online. Här finns sammanställd information om Europeiska unionen och EU-medlemsländerna efter ämnesområde.​

​Ordböcker och terminologi

Eurovoc. Flerspråkig tesaurus för terminologin inom EU:s olika verksamhetsområden.
Den används till indexering av EU-institutionernas dokument. Bland användarna finns Europaparlamentet, Europeiska unionens publikationsbyrå och Eurostat.

Eurodicautom. En flerspråkig termbas som tagits fram av översättningstjänsten vid Europeiska unionens kommission; den innehåller termer, förkortningar, fraser och akronymer.

EUABC. En samling termer som används i EU-debatter

Ordlistor från olika områden finns samlade på Vasa vetenskapliga biblioteks webbplats: Terminology Collection: Online Dictionaries, där det också finns EU-ordlistor.

​Finansieringsguider

2009 guide to European Union funding for NGOs : accessing Europe’s largest donor / Benjamina Avro-Owiriwa ; European Citizen Action Service. 15th ed. Brussels : European Citizen Action Service (ECAS), 2009.
2009 guide to European Union funding for NGOs – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Offentlig upphandling och finansiering / Europeiska kommissionen

Guide to European Community Grants and Loans : for commerce, industry, local authorities, academic and research institutions. Eurofi Ltd, Edinburgh, 1995- (Ringpärm som kompletteras).
Guide to European Community Grants and Loans – Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

European Union support programmes for SMEs​ / European Commission, Enterprise and Industry DG

EU-rahoitusopas / Enterprise Europe Network

EU-finansiering – Vägledning för nybörjare: Översikt över de finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007–2013.. Europeiska unionens publikationsbyrå, 2012

​Statistik

Statistik finns på webbplatsen för EU:s statistikkontor Eurostat.

Eurostat Electronic Library
– Cd-rom från Eurostat som bl.a. innehåller publikationer som inte längre finns på Eurostats webbplats.
Eurostat Electronic Library – Tillgänglighet i Riksdagsbibiliotet