​Utställningen Lagboken 250 år

Utställningen Lagboken 250 år visades i Riksdagsbiblioteket 15.10 - 31.12.2009, med anledning av att det år 2009 förlöpt 250 år sedan den första tryckta finskspråkiga lagboken utkom. Verket Ruotzin Waldacunnan Laki, som publicerades 1759, var en översättning till finska av 1734 års lag. I utställningen presenterades lagbokens uppkomsthistoria och den finska lagbokens skeden ända till idag.

Vi samlade och presenterade uppgifter om tidigare ägare och skeden för de historiska lagböcker som visades på utställningen. Lagbokens generella uppkomsthistoria belystes genom att presentera de personer som bidragit till lagbokens utveckling. Ytterligare berättades om de omständigheter under vilka översättningsarbetet gjorts.

Med anledning av utställningen samlade Riksdagsbiblioteket in information om de exemplar av 1759 års lagbok som ännu finns i Finland. Vi efterlyste böckerna bl.a. på bibliotekets webbplats och med hjälp av tidningsannonser. Vid invigningen av utställningen kände vi till 40 böcker, av vilka tio visades på utställningen. I augusti 2014 känner vi till 63 exemplar. Genom utställningen hoppades vi kunna bidra till att historiskt värdefulla böcker bevaras. Vi har för avsikt att fortsätta kartläggningen av 1759 år lagböcker också efter utställningen. Därmed tar vi med tacksamhet emot information om lagboksexemplar som inte ännu kartlagts: biblioteket@riksdagen.fi eller tel. 09-432 34 02.