Finländska juridiska informationskällor

Riksdagsbiblioteket tjänar som offentligt centralbibliotek för juridiskt material i Finland. Biblioteket har omfattande samlingar av både officiellt material och rättslitteratur i tryckt och elektronisk form. Strävan är i första hand att skaffa sådant material som behövs i riksdagsarbetet

Finländskt juridiskt material

Biblioteket har inhemskt och utländskt material om EU-rätt och internationell rätt. Bland samlingarna finns material om författningsberedning, författningar, fördrag, rättsfallssamlingar och rättslitteratur. Biblioteket har flera databaser som underlättar informationssökningen.

Ett täckande urval av inhemsk rättslitteratur skaffas till samlingarna. Biblioteket satsar i sitt förvärv av utländsk rättslitteratur förutom på EU-rätt och internationell rätt även på författningsrätt, samt komparativ rättsvetenskap. En betydande del av materialet gäller lagberedning och består av bl.a. kommittébetänkanden och arbetsgruppspromemorior, inhemska och utländska författningar samt domstolsavgöranden.​

Mer information om rättskällor.

Juridiska avgöranden och juridik bygger på rättskällor och korrekt användning av dessa. Informationspaketet om rättskällor finns på finska och svenska.

Mer information om utvecklingen från lagen om registrerat partnerskap mot könsneutralt äktenskap (på finska).

Informationspaket om utvecklingen från lagen om registrerat partnerskap mot könsneutralt äktenskap

Diskussionen om könsneutralt äktenskap började i samband med beredningen av sambolagen 26/2011, som trädde i kraft 2011. Informationspaket finns bara på finska.

Mer information om lagprojekt.

Med hjälp av informationspaketen kan du studera bakgrunden till lagprojekten och följa deras olika beredningsfaser och diskussionen kring dem.

Mer information om Lagboken 250 år.

Utställningen Lagboken 250 år visades i Riksdagsbiblioteket år 2009, med anledning av att det år 2009 förlöpt 250 år sedan den första tryckta finskspråkiga lagboken utkom.