​Elektroniskt material

Biblioteket erbjuder sina kunder tillgång till elektroniskt material samt referens- och fulltextdatabaser. E-böcker, webbtidningar och artiklar kan sökas via söktjäns​ten Selma.​ Kunderna har öppen åtkomst till en stor del av dessa. Fritt tillgängligt elektroniskt material finns på sidorna för bibliotekets expertområden juridik, samhälle och riksdag.

Elektroniskt material med begränsad åtkomst presenteras i listan nedan. Dessa material är tillgängliga endast via kunddatorerna i Riksdagsbiblioteket och i riksdagens lokalnät.

Information om elektroniskt material och informationskällor på nätet finns också på bibliotekets webbsidor under Material och de olika tematiska informationspaketen.

E-material via bibliotekets kunddatorer och i riksdagens lokalnät 

EBSCO. Tidningsdatabas med artiklar i fulltext och referenser till tusentals tidningar och tidskrifter på engelska och andra språk inom olika områden. EBSCO – Användarvillkor (på engelska)

EDILEX. Lagstiftning i Finland, fördrag, EG-lagstiftning och rättspraxis. EDILEX – Användarvillkor. (på finska)

Ellibs Library. Lånesystem för e-böcker i Riksdagsbiblioteket. E-böcker kan bläddras via databasen Selma. Upplåning kräver Ellibs användarnamnet, riksdagens lokala nät och Adobe Digital Editions.

Encyclopedia Britannica online. Stort och uppdaterat uppslagsverk. Encyclopedia Britannica online – Användarvillkor (på finska)

ePress. Tjänsten omfattar inhemska tidningar. ePress – Användarvillkor. (på finska)

Finlands lag. Lagböckerna på svenska, ingår i tjänsten Suomenlaki.com. Finlands lag – Användarvillkor (på finska)

Finlands statskalender. I kalendern förtecknas de högre tjänstemännen och en del av befattningsinnehavarna i arbetsavtalsförhållande vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna. Finlands statskalender – Användarvillkor (på finska)

JUNO. Svensk lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, juridisk litteratur och myndighetspublikationer. JUNO – Användarvillkor. Inte i riksdagens lokala nät.

MEDIEARKIVET. Databas med artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter i fulltext (Sverige).

MOT-sanakirjasto. Heltäckande urval ordböcker på flera språk: allmänspråk, teknik och ekonomi och en rad fackområden och bland annat Oxford Dictionary of English. MOT-sanakirjasto – Användarvillkor (på finska)

Nationalbiografin. En samling miniatyrbiografier på finska över bemärkta personer i Finlands historia. Nationalbiografin – Användarvillkor (på finska)

Nationalencyklopedin. Svensk uppslagsverk. Nationalencyklopedin – Användarvillkor (på finska)

OECD iLibrary. Publikationer från OECD i fulltext, innehåller också periodiska publikationer och statistikdatabaser. OECD iLibrary – Användarvillkor (på finska)

PressReader. Tjänsten omfattar inhemska och utländska tidningar. PressReader – Användarvillkor. (på finska)

Suomen Laki. Uppdaterade lagböcker på finska och svenska, regeringspropositioner, rättspraxis och skatteavtal. Suomen Laki – Användarvillkor (på finska)

Verkkokirjahylly. Elektroniska versioner av tryckta böcker publicerade av Alma Talent Pro. Verkkokirjahylly – Användarvillkor (på finska)   

E-material i bibliotekets informationstjänst

Bibliotekets informationstjänst har dessutom tillgång till nedan nämnda material. För sökningar i dessa tar vi ut en avgift enligt serviceprislistan.

ArtikelSök. Referenser till artiklar i tidskrifter och dagstidningar från Sverige.

Eutori. Följer upp nationella EU-dokument och ankomst, registrering och behandling av dokument från EU.

Juris. Tysk rättsdatabas, innehåller lagstiftning, rättspraxis och referenser till juridisk litteratur.

LOVDATA. Norsk lagstiftning, fördrag, stortingsdokument, rättspraxis, juridisk litteratur och EES-rättsakter.

RÄTTSBANKEN. Svensk rätt, fördrag, riksdagstryck, rättspraxis, myndighetsbeslut samt litteratur inom förvaltning och juridik.