Kvinna i valbåset. Vid riksdagsvalet 2019 fungerade Riksdagsbiblioteket som ett röstningsställe. Foto: Riksdagen

Informationspaket om medborgarinflytande

I den finländska demokratin garanteras var och en genom grundlagen rätt att delta i och påverka utvecklingen av samhället och sin livsmiljö. Lagstiftningen om deltagande och val bereds av justitieministeriet.

I en representativ demokrati överför folket sin makt genom val till valda representanter. Demokratin är då främst ett verktyg för beslutsfattande. I en deltagande demokrati spelar medborgarnas aktiva och öppna diskussion en central roll som grund för beslutsfattandet.

Saker och ting kunde alltid vara annorlunda och bättre. Syftet med medborgarinflytande är att åstadkomma ändringar: i lagstiftning, förfaranden och ekonomi. Målen kan vara lokala, nationella eller internationella.

Effektivt medborgarinflytande bygger på kunskap; vetskap om hur saker och ting ligger till och hur de kan ändras. Om du vill förändra världen eller ett enskilt förhållande, ska du börja med att sätta dig in i ämnet.


T
ext: Päivi Erkkilä, mars 2015, januari 2021, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Saatavilla myös: Kansalaisvaikuttamisen tietopaketti. Tiedä jotta vaikutat
Available also: Information package on civic engagement

Mer information om lagberedning.

De olika lagberedningsfaserna och deras informationskällor. Tjänster för medborgarinflytande i olika lagberedningsfaser. Litteratur och webbtjänster.

Mer information om arenor för påverkan.

Du kan påverka på många olika sätt. Rätt att väcka initiativ, folkomröstningar, partier, föreningar och organisationer, offentlig debatt, adresser, bojkotter och demonstrationer. Litteratur och webbtjänster.

Mer information om val och röstning.

En representativ demokrati bygger på val, det vill säga att vi bland uppställda kandidater utser de personer som ska utöva makten i vårt ställe. Riksdagsval, kommunalval, presidentval och Europaparlamentsval. Litteratur och webbtjänster.