​Riksdagsvalet-infopaket

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av riksdagen.

Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statsbudgeten, behandlar internationella avtal, övervakar regeringens verksamhet och väljer statsminister. Varje riksdagsledamot hör till en riksdagsgrupp som i allmänhet består av ledamöter från samma parti. Arbetet som ledamot kan se olika ut beroende på om den egna riksdagsgruppen hör till regeringen eller oppositionen, och beroende på vilken valkrets ledamoten kommer från. Varje riksdagsledamot är skyldig att i sitt uppdrag handla som rätt och sanning bjuder.

Riksdagsledamöterna väljs vart fjärde år. Infopaketet om riksdagsvalet klargör vad riksdagsvalet går ut på. Utöver vallagstiftningen, de centrala principerna och bland annat valfinansieringen tar infopaketet upp teman som gäller tidsplan och valförrättning, partier, kandidater, väljare och valresultat. En viktig källa är justitieministeriets webbtjänst Vaalit.fi.

Text: Kristiina Hakala och Päivi Erkkilä, november 2018, uppdaterad 6.11.2020, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi

​Riksdagsvalet

Statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen.

​Partier

Med parti menas en förening som har antecknats i partiregistret.

Resultat- och informationstjänster, valstatistik

Så snart röstningen är avslutad börjar rösträkningen.

​Riksdagsvalet 2019

Valdagen för 2019 års riksdagsval är söndagen den 14 april 2019.

Väljare och kandidater

Att rösta är en grundläggande rättighet för alla myndiga medborgare.