​Riksdagsvalet-infopaket

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av riksdagen.

Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statsbudgeten, behandlar internationella avtal, övervakar regeringens verksamhet och väljer statsminister. Varje riksdagsledamot hör till en riksdagsgrupp som i allmänhet består av ledamöter från samma parti. Arbetet som ledamot kan se olika ut beroende på om den egna riksdagsgruppen hör till regeringen eller oppositionen, och beroende på vilken valkrets ledamoten kommer från. Varje riksdagsledamot är skyldig att i sitt uppdrag handla som rätt och sanning bjuder.

​​Riksdagsledamöterna väljs vart fjärde år. Infopaketet om riksdagsvalet klargör vad riksdagsvalet går ut på. I informationspaketet behandlas frågor som gäller partier, kandidater, väljare, valfinansiering och valresultat. En viktig källa är justitieministeriets tjänst Vaalit.fi.

Text: Kristiina Hakala och Päivi Erkkilä, november 2018, uppdaterad 10.3.2023, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi

​Riksdagsvalet

Statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen.

​Partier

Med parti menas en förening som har antecknats i partiregistret.

Resultat- och informationstjänster, valstatistik

Så snart röstningen är avslutad börjar rösträkningen.

Väljare och kandidater

Att rösta är en grundläggande rättighet för alla myndiga medborgare.

​Valfinansiering och valobservation

Med valfinansiering avses kostnader för valkampanjer. Genom valobservation säkerställs de krav som ställs på fria val.​