Riksdagens arkivs tjänster

Vänd dig till bibliotekets kundtjänst i arkivfrågor. Du kan också kontakta arkivet direkt till exempel per e-post arkivet@riksdagen.fi.  Arkivet har öppet måndag–fredag kl. 9–15. Arkivchefen Jari Suutari nås på numret 09-432 34 60.

De dokument och handlingar som förvaras i riksdagens arkiv är huvudsakligen tillgängliga för alla. För vissa dokument krävs det tillstånd, till exempel för material ur arkivet för muntlig historia. En liten del av av samlingen i bildarkivet är tillgänglig på riksdagens bildbank. ​​

​Arkivets informationstjänst

Arkivet utför mindre informationssökningar gratis. För större utredningar tar vi ut en avgift. Du kan beställa kopior eller fax av handlingar per telefon, brev eller e-post. Vi tar betalt för kopior enligt bibliotekets fastslagna serviceavgifter. ​

​Tryckta handlingar och register

Tryckta riksdagshandlingar kan läsas i bibliotekslokalerna eller begäras som hemlån. Låneexemplar finns i ett slutet magasin. Gör en magasinbeställning i databasen Selma så hämtar vi handlingarna.

För att underlätta användningen av handlingarna finns det sak- och personregister. De har årsvisa uppgifter eller uppgifter för längre perioder. Dessutom finns det en användbar vägledning: Riksdagshandlingarna, det finländska parlamentstrycket : handledning (pdf). Den elektroniska söktjänsten innehåller en kontrollerad ämnesordslista för handlingar på finska från och med 1989 och handlingar på svenska från och med 1991. Dessutom har äldre handingar på finska beskrivits med enskilda fria sökord från och med 1919.​

​Beställning av originalhandlingar, mikrofilmer och cd-romskivor

Fyll i en beställningsblankett på bibliotekets kundtjänst om du vill låna originalhandlingar, mikrofiler eller cd-romskivor. Kundtjänsten har förteckningar över arkivhandlingar och mikrofilmer.

Cd-romskivor med utskottshandlingar finns tillgängliga från och med riksmötet 2003. I stället för originalhandlingar tillhandahåller vi så långt som möjligt tryckta, mikrofilmade eller kopierade exemplar.

På riksdagens webbplats finns information om behandlingsfaserna för riksdagshandlingarna, riksdagshandlingar och rapporter och statistik över behandlingen av riksdagshandlingar.

​Kopiering

Du kan ta kopior av tryckta riksdagshandlingar på multifunktionsskrivaren. Mikrofilmer kan sparas i PDF-format på en särskild skanner. Bibliotekspersonalen tar kopior på originalhandlingar mot en serviceavgift.​

Mer information om riksdagens bildarkiv.

Riksdagens bildarkiv har fotografier med motiv från riksdagen och riksdagens arbete. Bildarkivet har en webbsida där man kan titta på bilderna och ladda ner dem på sin egen dator.

Mer information om arkivet för muntlig historia.

Forskare får använda material ur arkivet för intervjuer med riksdagsveteraner på Riksdagsbiblioteket. Det krävs alltid tillstånd.