Riksdagsbiblioteket får nytt bibliotekssystem

​Riksdagsbiblioteket får nytt bibliotekssystem

Bibliotekssystemet vid Riksdagsbiblioteket byts ut i juli 2020. Det nya systemet gör det bland annat möjligt att utveckla e-bibliotekstjänsterna.

På grund av bytet av bibliotekssystem håller biblioteket stängt 6–31 juli. Biblioteket öppnas den 3 augusti, men tillträdet till bibliotekets lokaler kan vara begränsat på grund av coronasituationen.

På grund av systembytet stängs söktjänsten Selma den 2 juli. Efter det kan kunden inte längre själv göra nya lån, reservationer eller magasinsbeställningar. Informationssökningar kan göras också under systembytet.

​Det nya bibliotekssystemet medför ändringar i söktjänsten Selma

  • Inloggningen sker utifrån e-postadressen. Efter inloggningen får du ett e-postmeddelande med en länk till systemet. Länken ger åtkomst till söktjänsten. Lösenord eller PIN-kod behövs inte längre.

  • Om din e-postadress har ändrats, meddela gärna din nya adress före den 2 juli: biblioteket.service@riksdagen.fi

  • Om du har sparat egna favoritlistor eller sökningar i söktjänsten Selma, kan du ta dem till vara, eftersom de försvinner vid systembytet. Har du gjort länkar till böcker, tidningar eller artiklar som finns i söktjänsten Selma fungerar inte heller dessa efter att systemet bytts ut.

​Nya och ändrade funktioner

  • Förnyandet av lån ändras. Om det inte finns några reservationer för lånet, kan du förnya det så många gånger du vill under ett år.

  • Lånet kan också förnyas under de två första veckorna efter förfallodagen. Om lånet är försenat över 14 dygn, påförs låntagaren låneförbud. Låneförbudet återkallas när lånen lämnats tillbaka.

  • Biblioteket överför reservationerna från det gamla till det nya systemet i början av augusti.

  • Reservationerna kan gälla både utlånade publikationer och publikationer i slutna magasin. En separat funktion för magasinsbeställningar behövs inte längre.

  • I det nya systemet kan du via e-posten få till exempel låne- och returneringskvitton eller meddelande om att en reservation har återtagits. 

​Vi beklagar om systembytet orsakar problem för dig.

Vi förlänger lånetiden så att den inte går ut under stängningen 6–31 juli. Medan biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka böcker till bibliotekets säkerhetskontroll på Auroragatan. Säkerhetskontrollen är öppen måndag–fredag kl. 8–16.

Bibliotekets informationstjänst och arkiv betjänar per e-post och telefon hela sommaren, mån–fre kl. 9–15.

Informationstjänsten, tfn 09 432 3432, e-post biblioteket.informationstjanst@riksdagen.fi
Arkivet, tfn 09 432 3489, e-post arkivet@riksdagen.fi
Fjärrlåneservicen är mellan den 22 juni och den 31 juli öppen endast för riksdagen och statsrådet.

 

Uppdaterat 30.6.2020