Visste du detta om vårt bibliotek och arkiv?

Riksdagsbiblioteket är öppet för alla. Utöver riksdagen betjänar vi alla som behöver information om riksdagen, juridik eller samhället. Varje medborgare har rätt att få uppgifter ur offentliga handlingar och inspelningar.

Kontakta oss! Besök vårt bibliotek eller använd våra webbtjänster!

Merparten av bibliotekets material får lånas fritt, och våra bastjänster är avgiftsfria. Du får professionell, konfidentiell och jämlik service och handledning i informationssökningen.

Riksdagens arkiv är en del av Riksdagsbiblioteket. Även arkivets tjänster är tillgängliga för alla.

Mer information om Riksdagsbiblioteket.

Biblioteket ligger på Auroragatan 6, Helsingfors. Du når oss per e-post eller per telefon: 09 432 3423.

Mer information om Riksdagsbibliotekets kunder.

Som ett bibliotek som är öppet för alla får vem som helst besöka Riksdagsbiblioteket och använda dess tjänster.

Mer information om Riksdagsbibliotekets historia.

Riksdagsbibliotekets historia skildrar hur öppenheten har utvecklats i vårt land. Läs om vårt bibliotekets historia!

Mer information om hur vi arbetar.

Vår verksamhet regleras i lag och i ett reglemente, och vi följer yrkesetiska regler i vårt arbete.

Mer information om att besöka Riksdagsbiblioteket.

Vi tar emot besökargrupper och visar dem bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster.

Mer information om Riksdagsbibliotekets personal.

Du har tillgång till all vår expertis inom områdena riksdagskunskap, juridik och samhällskunskap.