Riksdagsbibliotekets styrelse. Foto: Riksdagen

Riksdagsbibliotekets styrelse

Riksdagen väljer till bibliotekets styrelse fem riksdagsledamöter, av dem en till ordförande och en till vice ordförande, samt tre sakkunniga som står utanför riksdagen, och en person från Riksdagsbibliotekets personal. (Lag om Riksdagsbiblioteket § 2)

Laki 1252/2021 Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta

​Riksdagsbibliotekets styrelses uppgifter

Enligt Reglemente för Riksdagsbiblioteket 9 § skall bibliotekets styrelse:
1) behandla de viktigaste frågorna i anknytning till bibliotekets verksamhet och dess utveckling;
2) årligen lämna en berättelse till riksdagen om bibliotekets verksamhet;
3) behandla förslaget till budget för biblioteket;
4) yttra sig till riksdagens kanslikommission om tillsättandet av tjänsten som bibliotekets direktör och andra viktiga tjänster;
5) behandla förslag till bibliotekets öppettider, samt
6) behandla andra med tanke på bibliotekets servicefunktion viktiga frågor.

​Riksdagsbibliotekets styrelse, Ledamöter

Ordförande: Pauli Kiuru
Vice ordförande: Erkki Tuomioja 

Övriga medlemmar: Eeva-Johanna Eloranta, Jari Koskela, Pekka Aittakumpu

Sakkunnigmedlemmar: Leena Aaltonen, Kaijus Ervasti, Ilkka Ruostetsaari

Personalrepresentant: Jani Stenvall

Ersättare: Jukka Gustafsson, Aki Lindén, Sami Savio, Ruut Sjöblom, Pasi Kivisaari

Ersättare för sakkunnigmedlemmar: Leena Palmen, Johanna Niemi, Kimmo Grönlund

Ersättare för personalrepresentant: Sari Koski